#

Чуждестранни Еразъм студенти избраха рекорден брой финансови курсове за обучение в СА „Д. А. Ценов” (12.3.2018)

Чуждестранни Еразъм студенти избраха рекорден брой финансови курсове за обучение в СА „Д. А. Ценов” (12.3.2018)
Дата: 12.03.2018 | Преглеждания: (1994)

На база на входяща мобилност по програма „Еразъм+” в СА „Д. А. Ценов” рекордния брой единадесет учебни дисциплини, осигурени от катедра „Финанси и кредит” за преподаване на английски език бяха избрани от пристигналите в Свищов международни студенти от партньорски висши училища. Заявилите обучение от финансовата катедра през пролетта на 2018 г. в Свищов студенти са от Молдова, Армения, Русия, Украйна, Южна Корея, Сърбия и Черна гора.  Избраните учебни дисциплини са както следва: „Поведенчески финанси” (с водещ на курса гл. ас. д-р Цветан Павлов), „Бизнес оценяване” (доц. д-р Александър Ганчев и хон. ас. д-р Калоян Петков), „Управление на капиталите във фирмата” (проф. д-р Андрей Захариев), „Теория на финансите” (проф. д-р Андрей Захариев), „Финансов анализ” (Проф. д-р Андрей Захариев, гл. ас. д-р Димитър Костов и хон. ас. д-р Калоян Петков), „Финансови деривати” (доц. д-р Стефан Симеонов), „Финансово управление на човешките ресурси” (Проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Анелия Радулова и гл. ас. д-р Марияна Павлова), „Финансови пазари” (доц. д-р Стефан Симеонов), „Международни финанси” (Проф. д-р Андрей Захариев, гл. ас. д-р Димитър Костов), „Инвестиции” (доц. д-р Стоян Проданов, гл. ас. д-р Цветан Павлов), „Персонални финанси” (доц. д-р Анелия Радулова и гл. ас. д-р Марияна Павлова).

Заявилите обучение във финансовата катедра през пролетта на 2018 г. студенти са: Aida Kujovac, Aleksandra Dubovskaya, Alexandra Popovici, Blerim Karaj, Denys Horban, Diana Melnik, Mitar Minić, Movses Kirakosyan, Nerma Skrijelj, Oleksandr Burlaka, Sangyun Jang, Tatiana Soloveva & Iuliia Duvalovа. Еразмус студентите са в Свищов за един семестър на база на договори между СА „Д. А. Ценов” и мрежа от над 100 висши училища от Европа, Азия и Африка, като обучаваните от катедра „Финанси и кредит” са настоящи бакалаври и магистри в следните университети и академии:

 • Academy of Economic studies of Moldova, Chisinau, Moldova;
 • Armenian State University of Economics, Yerevan, Armenia;
 • Financial University under the Government of the Russian Federation;
 • Free International  University of Moldova, Chisinau, Moldova;
 • Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation;
 • Kyiv National Economic University, Kiev, Ukraine;
 • University of Donja Gorica, Podgorica, Montenegro;
 • University of Elbasan, Elbasan, Albania;
 • University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia;
 • Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine;
 • Yeungnam University, Gyeongsan, South Korea.

По решение на катедрения съвет на катедра „Финанси и кредит” на 27 февруари 2018 год. се проведе организационна среща на катедрата с обучаваните студенти на която всеки студент получи като подарък катедрени рекламни материали. По избраните от Еразъм студентите финансови учебни дисциплини катедра „Финанси и кредит” осигурява авторски курсове на английски език, написани от преподаватели от катедрата.

Поради формирането на пълни потоци от студенти по дисциплините „Поведенчески финанси”, „Международни финанси” и „Финансов анализ” обучението ще протече чрез ежеседмични лекции и семинарни занятия, провеждани в научна лаборатория „Банка Пиреос” за докторанти към катедра „Финанси и кредит”, която бе официално открита на 6 декември 2017 г. лично от главния изпълнителен директор на банката г-н Емил Ангелов (вж. http://finance1952.com/article/bg/1442/armenski-prepodavatel ) и намира вече целево приложение, както от докторанти-финансисти, така и за целите на програма „Еразъм+”. По останалите финансови учебни курсове обучението ще протече на индивидуален план. След приключване на лекциите и семинарните занятия през месец май 2018 г. всички Еразъм студенти предстои да положат изпити за потвърждаване на резултатите от тяхната международна мобилност.