#

Връчиха първите стипендии на финансовата катедра на името на проф. д-р Минко Русенов

Връчиха първите стипендии на финансовата катедра на името на проф. д-р Минко Русенов
Дата: 06.12.2016 | Преглеждания: (3020)

Връчиха първите стипендии на финансовата катедра на името на проф. д-р Минко Русенов

На тържествена церемония посветена на студентския празник в ауд. 1 на Ректората ръководителят на финансовата катедра проф. д-р Андрей Захариев връчи новоучредените еднократни парични стипендии на името на проф. д-р Минко Русенов, създател на катедрата и трети ректор на СА „Д. А. Ценов”. За носители на наградата на катедрено заседание бяха утвърдени студенти от специалност „Финанси“ в ОКС „Бакалавър” за пока­зани успехи в обучението и творчески изяви на името на учредителя на катедрата. Еднократната стипендия е в раз­мер на 200 лв. и е осигурена чрез лични дарения на преподаватели от катедра „Финанси и кредит”. Носители на наградата за 2016 г. са:

От 2-ри курс:

  • Екатерина Миленова Ангелова (фак. №151049) успех „Отличен” 6.00, активен участник в инициативи в областта на студентското самоуправление, член на Студентски съвет;

От 3-ти курс:

  • Габриела Илиева Георгиева (фак. №141103) успех „Мн.добър” 5.19, с две на­учни публикации в национални издания в СА „Д.А. Ценов“ и БСУ, участник в състезанието CFA 2017, активен участ­ник в инициативи в областта на студен­тското самоуправление, член на СС, носител на награда с присъдено 2-ро място на научна сесия, про­ведена май 2016 г.

От 4-ти курс:

  • Александра Петрова Петрова (фак. №131085) – успех „Отличен”6.00, активен участ­ник в инициативи в областта на студентското самоуправление, член на Студентски съвет и Академичен съвет, участник в научни изяви, участник в състезанието CFA 2016 и CFA 2017, автор и съавтор в научни доклади и студия;
  • Беатрис Венциславова Любенова (фак. №131003) – успех „Отличен” 6.00, участник в състе­занието CFA 2016 и CFA 2017, активен участник в научни форуми, автор на научни доклади.

Повече снимки в галерията ТУК