#

Катедра "Финанси и кредит" в СА "Димитър А. Ценов" отпразнува 65-годишен юбилей! (7-8.4.2017 г.)

Катедра
Дата: 17.08.2017 | Преглеждания: (4112)

      На 07-08 април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов отбеляза 65 годишен юбилей от своето основаване на 08 април 1952 година с акт на тогавашния Държавен комитет за наука изкуство и култура, което я превръща в първата катедра, предоставяща елитно обучение по финанси в българското висше образование. Като родоначалник на българската школа в областта  на финансите катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия – гр. Свищов е дала висококачествено образование на над 25 хиляди студенти, намерили успешна реализация в страната и чужбина.

      Честванията бяха удостоени с присъствието на кметът на община Свищов Генчо Генчев, зам.-председателят на ОбС-Свищов д-р Татяна Ганчева - Георгиева, подуправителят на БНБ Нина Стоянова, зам.-министърът на финансите проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Ив. Марчевски, ректор на СА "Д. А. Ценов"; бившите ректори: проф. д-р ик. н. Димитър Панайотов, проф. д-р ик. н. Методи Кънев, проф. д-р ик. н. Нено Павлов, доц. д-р Здравко Георгиев; доайените на катедрата: професор д-р ик. н. Велчо Стоянов, проф. д-р ик. н. Цветан Коцев, както и специалните гости: доц. д-р Стоян Александров, възпитаник на катедрата и бивш министър на финансите, проф. д-р Татяна Хубенова - Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България и проф. д-р Елена Маркина, зам.-ректор на Финансовия университет при правителството на Руската федерация в Москва, както и от: целия състав на новото настоятелство на СА "Д. А. Ценов" (мандат 2016 -2020 г.), деканите проф. д-р Йордан Василев и проф. д-р Виолета Краева; зам.ректорите доц. Т. Кръстевич, проф. М. Божинова, доц. Н.Нинов; председателят на ОС на СА проф. Б.Борисов, зам.-председателят на ОС на СА проф. Кр. Шишманов; Николай Колев, изп. директор на „Общинска банка“ АД, Георги Беловски - изп.директор „Топлофикация“ АД, Пламен Георгиев – зам.-изпълнителния директор на „Топлофикация“ АД, Нейко Генчев – собственик на издателство „ФАБЕР“, много граждани, студенти и преподаватели в Академията.

В рамките на честванията бяха организирани и проведени няколко мероприятия: 

   - Международна научнопрактическа конференция на тема „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“ със 104 участници от България и чужбина и с 92 изнесени доклада в четири тематични направления: Публичните финанси в контекста на многогодишната финансова рамка 2014–2020 г.; Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа; Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения.

   - Студентската научна конференция „Финансиада’ 2017” с участието на 68 студенти от цялата страна, които представиха на научната общност 59 доклада по теми, свързани с публичните финанси, корпоративните финанси, инвестициите и банковото дело.

   - Представяне на монографичен „Летопис първостроители на Свищовската финансова школа” с автори проф. Андрей Захариев и проф. Румяна Лилова, посветен на работата, живота и приноса на основателите на катедрата и нейните най-видни представители в лицето на проф. Минко Русенов, проф. Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев, проф. Велчо Стоянов, проф. Методи Христов и проф. Радко Радков.

   - Връчване на почетни медали „65 години катедра „Финанси и кредит” на личности и институции с принос в развитието на финансово-кредитната теория и практика в България.

   - Удостояване на проф. д-р Делчо Порязов със званието „Почетен гражданин на град Свищов”, присъдено му от Общински съвет – Свищов за големи заслуги към развитието на гр. Свищов и Стопанска академия „Димитър  Ценов“.Музейно-библиотечна експозиция „Свищовска финансова школа”, представяща научните изследвания и учебната дейност на катедрата, Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов през годините.

Фото галерия:

Албум 2

Албум 1

Видео галерия:

(ЧАСТ 1)ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ”
(ЧАСТ 2)ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ”