#

За банковия празник връчиха пет стипендии от 3000 лв. на свищовски финансисти по конкурс на „Банка Пиреос България”, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” (6.12.2017 г.)

За банковия празник връчиха пет стипендии от 3000 лв. на свищовски финансисти по конкурс на „Банка Пиреос България”, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” (6.12.2017 г.)
Дата: 06.12.2017 | Преглеждания: (3365)

В аулата на СА „Д. А. Ценов”, на 6.12.2017 г. в рамките на академично тържество по случай студентския празник връчиха пет стипендии от 3000 лв. на свищовски финансисти по конкурс на „Банка Пиреос България”, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Стипендиите бяха връчени от г-н Емил Ангелов – главен изпълнителен директор на „Банка Пиреос България” АД, Заместник-председател на Съвета на Директорите и Заместник-председател на Изпълнителния комитет и проф. д-р Андрей Захариев - Председател на УС на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и ръководител на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”.
Конкурсната процедура за обявяване на носителите на стипендиите бе в условия на силна конкуренция между двадесет и един от най-добрите студенти-финансисти от СА „Д. А. Ценов”. На база лична апликационна документация и проведени интервюта от екипа на „Банка Пиреус България” с фокус: Успех от следването; Оценка на мотивационно писмо-есе на тема „Финансова кариера и академично обучение – предизвикателства и перспективи“, извън учебна активност; оценки чрез интервю на комуникативност, мотивация, амбициозност и зрялост за победители в конкурса с месечни стипендии от 300 лв. (или общо 3000 лв. при 10 месеца период на изплащане за уч. 2017/2018 г.) са:
Първо. В категорията кандидати, обучаващи се в спец. „Финанси” в ОКС „Бакалавър” стипендианти са:
   1) Нергин Алим Фейзула – 4-ти курс;
   2) Анна Ангелова Драшанска– 4-ти курс;
   3) Екатерина Миленова Ангелова – 3-ти курс.
Второ. В категорията кандидати, обучаващи се в спец. „Финанси”, МП „Финансов мениджмънт” в ОКС „Магистър” стипендианти са:
   1) Беатрис Венциславова Любенова и
   2) Антоанета Деянова Кулаксъзова.
Стипендиите на победителите в конкурса ще бъдат изплащани по банков път чрез офиса на „Банка Пиреос България” в Свищов по дебитни карти на стипендиантите. 
В рамките на посещението в Свищов на г-н Емил Ангелов бе прерязана лентата и официално открита финансираната с дарение от банката научна лаборатория за докторанти от катедра „Финанси и кредит” и връчени сертификатите за участие в студентска научна кръгла маса „Бизнес кредитиране и проектно финансиране” на ментори в 5-то национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране (1-2.12.2017 г.). Фондация „проф. д-р Минко Русенов” връчи и 10 броя регионални парично-предметни стипендии на стойност 100 лв. на първокурсници от спец. „Финанси”, завършили средно образование в училища от общините Свищов и Белене.
Г-н Емил Ангелов посети академичния музей и положи подпис в почетната книга на висшето училище. Гостът разгледа академичната инфраструктура със специализирани кабинети за обучение на финансисти, включително компютърните ауд. 15 и ауд. 28, както направената с дарение от проф. Делчо Порязов ауд. 24. В знак на благодарност за партньорството с Банка Пиреос катедра „Финанси и кредит” удостои г-н Емил Ангелов за носител на ПОЧЕТЕН МЕДАЛ „SALUS ET GLORIA” (65 години катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“), представляващ реплика на отлят чрез галванопластика златен медальон, отсечен от Юстиниан I, 535 г. от н.е.
Медальонът „Solidus” е открит през 1751 г., близо до град Кесарея ад Аргеум, древната столица на провинция Кападокия, в основите на стара сграда при изкопни работи на дълбочина 6 метра. Скоро след това е откупен от граф Дизальор (Count Desailleurs) и дарен на френската кралска колекция. Оригиналният медальон е безвъзвратно загубен през 1831, когато става обект на злонамерени действия в Кабинета на медальоните в Bibliothèque Nationale de France. Неговият размер, релеф, изобразени текст и фигури са запазени чрез музейна отливка. Речник на римските монети от 1889  г. описва този медальон, както следва: „Отличава се не само с уникалния си характер, но и с необикновения си обем и тегло от пет унции и три драхми“. Надписът на лицевата страна е "D. N. Justinianus P. P. Aug." или "Dominus Noster Justinianus Perpetuus Augustus“ / „Нашият Господ Юстиниан, вечен Август“. Изображението е на император Юстиниан I с корона от пера. Надписът на обратната страна е „Salus et Gloria Romanorum“ / „Здраве и слава“. Думата "CONOB" обозначава монетния двор на Константинопол. С медальона е отбелязана голямата победа през 534 г. сл.Хр. на Източната римска империя над царството на вандалите, разположено в Северна Африка, в земите на днешна Либия, Тунис, Алжир и островите Сицилия, Корсика и Сардиния. Счита се, че конникът на обратната страна е водачът на римската армия в победната война Флавий Велизарий (Flavius Belisarius), останал в историята и като „Последният Римлянин“. Велизарий e един от великите военачалници на Източната Римска империя и един от най-известните пълководци в историята, сравняван с Юлий Цезар и Александър Македонски. Той е от тракийски произход, като е роден в античния град Германея, днешна Сапарева баня,  България. В 527 г. новият император Юстиниан I назначава Велизарий за командващ източната армия. Настоящата реплика, поръчана от катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, в партньорство със Съвета по туризъм – Свищов, е с тегло 12 тройунции (373 грама) и диаметър 80 мм. Отлята е от метални сплави и представя с максимална прецизност най-загадъчния античен златен медальон. Символизира победата на знанието, порядъка и просперитета над мрака и разрушението.
Със свое Решение №5/15.11.2017 г. Катедреният съвет удостоява деятели и институции с принос в развитието на финансово-кредитната теория и практика с връчване на почетен медал „SALUS ET GLORIA – 65 години катедра „Финанси и кредит”, във формата на 12 тройунции на древния златен медальон „Solidus” и разположен в ковчеже, символ на мисията на финансиста да пази държавното съкровище. Медалът е израз на нашата признателност, към „Банка Пиреос България” АД и г-н Емил Ангелов - главен изпълнителен директор на „Банка Пиреос България” АД, Заместник-председател на Съвета на Директорите и Заместник-председател на Изпълнителния комитет за неговия личен принос в партньорството между Банката, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”.