#

Чрез телемост ректорите на СА „Д. А. Ценов“ и ДонНУ „Василий Стус“ подписаха българо-украински договор за двойна магистърска диплома по „Международен финансов мениджмънт“ (13.06.2022 год.)

Чрез телемост ректорите на СА „Д. А. Ценов“ и ДонНУ „Василий Стус“ подписаха българо-украински договор за двойна магистърска диплома по „Международен финансов мениджмънт“ (13.06.2022 год.)
Дата: 13.06.2022 | Преглеждания: (180)

На 10 юни 2022 година се състоя тържествената церемония по продължаване с нови 5 години на действието на договор за двойна магистърска диплома по „Международен финансов мениджмънт“ между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна.

В проведената чрез телемост среща присъстваха от страна на украинските партньори ректорът проф. Роман Гринюк, придружаван от декана на Икономическия факултет проф. Тетяна Орєхова, руъководителя на катедра „Финанси и банково дело“ доц. Людмила Юрчишина, ръководителя на катедра „Международни икономически отношения“ доц. Марина Савченко, както и директора на Учебно-научния институт за развитие на академичния потенциал доктор Анна Осмоловская. От българска страна взеха участие ректорът проф. Марияна Божинова, зам.-ректора по „Учебна дейност и акредитация“ доц. Искра Пантелеева, декана на факултет „Финанси“ проф. Андрей Захариев, ръководителя на катедра „Финанси и кредит“ проф. Стоян Проданов, както и координатора на Центъра за международна дейност доц. Карина Саркисян-Дикова.

В началото на срещата страните размениха приветствени думи. Ректорът на ДонНУ „Васил Стус“ заяви, че събитието е поредната страница на дългогодишното сътрудничество между двете образователни институции, започнало през 1998 г. Роман Гринюк отбеляза, че институционалния договор, подписан преди 24 години, не е едно формално споразумение на хартия, а за богатство на икономическия факултет и платформа за взаимодействие между двете институции. През годините повече от 50 колеги от България и Украйна са взели участия в конференциите на нашето ОЕА, съвместни конференции посветени на Черноморското икономическо сътрудничество, академични обмени в рамките на програмата Еразъм+, гостуващи лекции, още нещо над 00 студенти са участвали в международни летни училища в Украйна и на практически обучения в България. Написани са редица общи учебници, монографии, издадени съвместни научни списания. През 2017 година сътрудничеството доби нова форма чрез програмата за двойни дипломи по „Международен финансов мениджмънт“. В резултат от прилагането ѝ вече два випуска украински студенти са успешно обучение и дипломирани. В заключение проф. Гринюк благодари на партньорите от българска страна, че както преди 8 години, във времена на тежки изпитания, те са с ДонНУ „Василий Стус“, като дават възможност да покажем на целия свят, че не сме изгубени, а с увереност гледаме в бъдещето си, твърдо  вярвайки в победата и заедно крачим заедно към нови върхове!“

Ректорът на СА „Д. А. Ценов“ проф. Марияна Божинова потвърди задоволството на свищовската страна от многогодишното ползотворно сътрудничество между двете научни и образователни институции. От позицията си на учен и администратор тя потвърди високия професионализъм на всички ангажирани с проекта за двойна диплома преподаватели и пожела успех и на новия прием украински студенти.

В изказванията от деканите и ръководителите катедри бе оценено високо постигнатото при обучението на първите два випуска на база на договора от 2017 год. Изразена бе надежда за устойчивост в приема на третия випуск в противовес на трудностите, на които е подложен украинския университет в условията на чужда инвазия в страната.

Приветствие към страните по договора за двойна диплома отправи и британския археолог и римски исторически консултант г-н Стивън Кокингс. Неговото гостуване бе по повод удостояването му като лауреат на наградата „Златен орел“ за 2022 год. и участие с доклад в научен симпозиум с домакин СА „Д. А. Ценов“. От позицията си на международен адвокат по правата на човека и британски гражданин той изрази задоволство, че в тези трудни за Украйна месеци университетите чрез своите международни връзки имат волята и силата да покажат, че има академична перспектива и че мирът е очакван и желан от всички!

На финала на събитието двамата ректори проф. Божинова и проф. Гринюк положиха подписи под договора за двойна магистърска диплома и приложенията с новите учебни планове. Церемонията по подписване бе излъчвана на живо в социалната мрежа и заслужи внимание от стотици хора. Видеоконферентният формат на събитието бе администриран чрез системата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за осигуряване на обучението в дистанционна форма, където висшето училище е лидер за страната чрез своите 2424 бакалавърски и магистърски курса, достъпни във виртуална среда.

Първият випуск украински магистри бе приет за обучение през 2017/19 уч. години. Следващият випуск защити своите дипломни работи на английски език на 24.12.2020 год. Учебният план е в три семестъра с 90 кредита по ECTS. Учебният процес е в редовна форма, като първия и третия семестър са в Украйна, а вторият семестъра е в СА „Д. А. Ценов“.