#

Учени от 11 държави и 4 континента участваха в Свищов в международна конференция, посветена на 70-ата годишнина на финансовата катедра (29.09.2022)

Учени от 11 държави и 4 континента участваха в Свищов в международна конференция, посветена на 70-ата годишнина на финансовата катедра (29.09.2022)
Дата: 29.09.2022 | Преглеждания: (741)

Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ отбеляза своята 70-та годишнина с престижен международен научен форум. В резултат от 87-ата Международна научна конференция по икономическо и социално развитие (ESD) – „Икономика, управление, финанси и банково дело“, проведена в периода 28-29 септември в зала „Ректорат“ на СА „Д. А. Ценов“ са публикувани онлайн Сборник с пълнотекстовите доклади с обем 417 стр. и Сборник с абстракти на доклади от 64 стр. Сборниците включват 43 научни изследвания, разработени от 73 автори, представляващи 26 научни образователни институции от 4 континента и 11 държави - Албания, Армения, България, Канада, Хърватия, Унгария, Йордания, Молдова, Словакия, Южна Африка и САЩ. Конференцията се проведе присъствено и онлайн чрез виртуална аудитория в среда BigBlueButton.

Редактори на двата сборника са проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“, проф. д-р Стоян Проданов, ръководител на катедра „Финанси и кредит“  и проф. д-р Умберто Рибейро от Университета в авейро, Португалия. Конференцията е резултат от партньорство и сключен договор между Агенцията за развитие и предприемачество, Вараждин, Хърватска -  инициатор и организатори веригата конференция ESD и академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. Като основно звено на СА „Д. А. Ценов“ за организатор на форума и локален координатор бе ангажиран факултет „Финанси“.

Конференцията бе открита на 28 септември с приветствие от проф. д-р Мариян Цингула – председател на научния комитет на форума. В изказването си хърватския професор подчерта, че от стартирането на веригата конференции ESD от сборниците с доклади са успешно индексирани в Web of Science 30% от сборниците, а в EconLit на американската икономическа асоциация над 70%, вкл. и от 2022 год. От името на ректора на СА „Д. А. Ценов“ проф. д-р Марияна Божинова бе прочетен поздравителен адрес от зам.-ректора по „Учебна дейност и акредитация“ доц. д-р Искра Пантелеева. Ресорният зам.-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите" доц. д-р Любомир Иванов поздрави участниците във форума и пожела формиране на нови мрежи за научно партньорство.

Бяха представени поздравителни адреси от проф. д-р Митко Димитров, главен редактор на индексираното в Scopus научно списание „Икономически изследвания“, издание на Института за икономически изследвания при БАН и доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС. Чрез видеоконферентна връзка поздравления към форума направи проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България.

Ръководителят на честващата своята 70-та годишнина финансова катедра проф. д-р Стоян Проданов се включи онлайн с приветствие от борда на плаващата по река Дунав римска лусория „Danuvina Alacris“ (Живият Дунав). В знак на благодарност за предоставеното домакинство на форума проф. д-р Андрей Захариев удостои проф. Мариян Цингула с почетния плакет „70 ANNIS” на финансовата катедра.

Модератори на двата работни дни на конференцията бяха деканите проф. Андрей Захариев и проф. Маргарита Богданова. Финалният трети ден е с фокус върху социална програма с посещение на античния град Нове, музеи и църкви в Свищов.