#

Турски студенти положиха с отличие първия си изпит по „Икономикс“ към магистърска програма „Финансов мениджмънт“ в СА „Д. А. Ценов“ (24.01.2023 год.)

Турски студенти положиха с отличие първия си изпит по „Икономикс“ към магистърска програма „Финансов мениджмънт“ в СА „Д. А. Ценов“ (24.01.2023 год.)
Дата: 24.01.2023 | Преглеждания: (706)

В присъствен формат успешно положиха с отлични оценки своя първи изпит поток от турски студенти, избрали да се обучават в редовна форма като неикономисти в магистърска програмата „Финансов мениджмънт“ към катедра „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“. Изпитната комисия, начело с проф. д-р Йордан Василев, подпомогната от преп. д-р Елица Петкова, остана впечатлена от мотивация и нивото на подготовка на студентите, пропътували с влак, автобус и автомобил над 1000 км. за да достигнат до академичния кампус на свищовската академия. Двама от магистрите-неикономисти - Фуркан Ерчетин и Гамзе Северса са от гр. Измир, а Хазал Чавуш е от гр. Бурса.

Посредник за успешното популяризиране и привличане на студенти от Република Турция в СА „Д. А. Ценов“ е дългогодишния партньор на висшето училище и специализиран консултант в образованието „Универсиум БГ“ ЕООД с управител г-н Ихсан Бозкурт. Фирмата разполага с офиси в София, Истанбул и Бурса, като успешно популяризира сред кандидат-студенти от Турция, Азия и Африка възможностите за придобиване на висше образование в България и ЕС. Фирмата е автор и на изключително атрактивния рекламен клип на свищовската академия, предлагащ бакалавърска специалност „Finance, Banking and Insurance” на турския образователен пазар.

От страна на водещата учебния процес катедра „Финанси и кредит“ още в началото на семестъра се проведе онлайн координационна среща с новия поток чуждестранни студенти. В срещата взеха участие ръководителят на магистърска програма и декан на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев, ръководителят на катедра „Финанси и кредит“ проф. д-р Стоян Проданов и координаторът на обучението гл. ас. д-р Танер Исмаилов. В рамките на сесията студентите ще положат на английски език и всички включени в учебния план изпити за първия семестър – „Основи на счетоводството“, „Финанси на фирмата“, „Техника на данъчното облагане“, „Персонални финанси“. За обучението се през следващия семестър и втората учебна година всеки студент ще получи комплект от преведени на английски език учебници по „Финансов анализ“, „Управление на капиталите във фирмата“, „Финансови деривати“, „Капиталово бюджетиране“, „Финансово управление на човешките ресурси“, „Международен финансов мениджмънт“, „Управление на дълга“, Бюджетно управление на фирмата“ и „Магистърски семинар“.

Екипът на финансовата катедра в СА „Д. А. Ценов“ изказва благодарност на партньорите от Universium Eğitim Danişmanlik & Universium Bursa за посредничеството при разширяване на географията и мащаба на обучаваните на английски език студенти, за придобиване на образователна степен в СА "Д. А. Ценов"!