#

Кръгла маса за дигитализацията на управлението на персонала във финансовите предприятия се проведе в СА „Д. А. Ценов“ (26.10.2022)
Дата: 26.10.2022 | Преглеждания: (190)

НОВИНИ

Дата: 28.11.2022