#

Турски студенти положиха с отличие първия си изпит по „Икономикс“ към магистърска програма „Финансов мениджмънт“ в СА „Д. А. Ценов“ (24.01.2023 год.)
Дата: 24.01.2023 | Преглеждания: (586)

НОВИНИ

Дата: 24.01.2023