#

Катедрата

Катедра „Финанси кредит“ е основавана на 08 април 1952 година с акт на Държавния комитет за наука изкуство и култура, което й дава статут на първа българска финансова катедра с вече над 65 годишен опит в осигуряването на елитно обучение по финанси в българското висше образование. Като родоначалник на българската школа в областта на финансите катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия – гр. Свищов е дала висококачествено образование на над 25 хиляди студенти, намерили успешна реализация в страната и чужбина. Днес академичният състав на катедрата се състои от 27 преподаватели на основен трудов договор, от които четирима професори, 10 доценти, 6 главни асистенти, четири асистент – доктори и трима асистенти. Всички преподаватели са доказани специалисти в областите, в които преподават, включително имащи широк практически опит.