#

ОФИЦИАЛНА FACEBOOK СТРАНИЦА

Проф. д-р Стоян Проданов - ръководител катедра "Финанси и кредит"

Катедра “Финанси и кредит” е първата българска финансова катедра (основана на 08.04.1952 год.). В продължение на десетилетия тя е единственият център у нас, обучаващ специалисти с висше образование за нуждите на финансово-кредитната система. В катедрата работят 16% от хабилитираните преподаватели и 20% от професорите на СА „Д. А. Ценов”. Преподавателският състав осигурява с авторски учебници и пособия всички учебни курсове, развивани от катедрата за нуждите на специалността.

Първата българска финансова катедра предлага на своите възпитаници богата гама от възможности за комбинативно, иновативно и перспективно финансово образование.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ