#

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ

"КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ 2023"


 Уважаеми директори на средните училища,

Уважаеми класни ръководители на абитуриенти,

Уважаеми зрелостници,

          Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и специалност „Финанси“ организират „Национално състезание за зрелостници „Корпоративни финанси ‘2023“! 

          Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на тема:

 

ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОЛЗИ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

 

          Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната и чужбина. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят своето авторско есе като Word-файл в срок до 10 март 2023 г. (петък) по електронен път на адрес: department.fk@uni-svishtov.bg.  

          При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese2023“. Заедно с есето следва да изпратите попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от приложения хиперлинк. Селекцията на най-добрите разработки ще се извършва на база качество, обоснованост, оригиналност, иновативност и реализуемост на идеята. 

          Призовите места, заедно с авторските разработки,  ще бъдат публично обявени на 8 април 2023 г. (годишнината от основаването на финансовата школа в СА „Д. А. Ценов“) на катедрения сайт http://finance1952.com/ese2023cf и чрез електронни писма до класните ръководители на отличените зрелостници. Всеки участник ще получи чрез директора на училището поименен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2023/2024 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов!

 

          Условия за участие:

          Зрелостниците могат да участват с индивидуално есе! Всеки участник ще получи награда като ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за студентския празник 8 декември, която се изплаща  от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ при записване като студент в специалност „Финанси“, редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

          Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

          Пълна информация за конкурса е достъпна на адрес:  http://finance1952.com/ese2023cf

 

За контакти и допълнителна информация:
 Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

гл. ас. д-р Петко Ангелов, тел. 0888979075,

E-mail: p.angelov@uni-svishtov.bg

 

Катедра „Финанси и кредит”, E-mail: department.fk@uni-svishtov.bg

 

Очакваме Ви!

            

            Националното състезание е дейност на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов в рамките на Националната стратегия за финансова грамотност и Плана за действие (2021-2025 г.) към нея за 2023 г.

          В подкрепа на изявата на зрелостниците чрез портал за отворена наука участниците могат да ползват следните базисни академични курсове по „Въведение във финансите“ и „Финансов анализ“ с пълнотекстов свободен   достъп:

 

Въведение във финансите (академичен учебник, 2021)

https://www.researchgate.net/publication/350354290 

 

Въведение във финансите (Сборник задачи и тестове, 2017):

 https://www.researchgate.net/publication/336699069

 

Финансов анализ (академичен учебник, 2021):

https://www.researchgate.net/publication/349645153

 

Financial analysis (Academic textbook, 2022):

https://www.researchgate.net/publication/365793801