#

 

Национално състезание за зрелостници

„Публични финанси ‘2023“


Уважаеми директори на средните училища,

Уважаеми класни ръководители на абитуриенти,

Уважаеми зрелостници,

          Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и специалност „Финанси“ организират „Национално състезание за зрелостници „Публични финанси ‘2023“!

            Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на тема:

 

   ЗАГУБИ И ПОЛЗИ ОТ ОТЛАГАНЕ ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

         Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната и чужбина. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят своето авторско есе като Word-файл в срок до 5 април 2023 г. (сряда) по електронен път на адрес: department.fk@uni-svishtov.bg.  При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese2023“. Заедно с есето следва да изпратите попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от приложения хиперлинк. Селекцията на най-добрите разработки ще се извършва на база качество, обоснованост, оригиналност, иновативност и реализуемост на идеята.

        Призовите места, заедно с авторските разработки,  ще бъдат публично обявени на 8 април 2023 г. (годишнината от основаването на финансовата школа в СА „Д. А. Ценов“) на катедрения сайт  http://finance1952.com/ese2023pf и чрез електронни писма до класните ръководители на отличените зрелостници. Всеки участник ще получи чрез директора на училището поименен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2023/2024 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов!

            Условия за участие:

          Зрелостниците могат да участват с индивидуално есе! Всеки участник ще получи награда като ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за студентския празник 8-и Декември, която се изплаща  от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ при записване като студент в специалност „Финанси“, редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

            Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

            Пълна информация за конкурса е достъпна на адрес:  http://finance1952.com/ese2023pf

 

    За контакти и допълнителна информация:
    Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

     гл. ас. д-р Петко Ангелов, тел. 0888979075;

     E-mail: p.angelov@uni-svishtov.bg

     Катедра „Финанси и кредит”, E-mail: department.fk@uni-svishtov.bg

              Очакваме Ви!

 

          Националното състезание е дейност на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов в рамките на Националната стратегия за финансова грамотност и Плана за действие (2021-2025 г.) към нея за 2023 г.

          В подкрепа на изявата на зрелостниците чрез портал за отворена наука участниците могат да ползват следните базисни академични курсове по „Въведение във финансите“ и „Финансов анализ“ с пълнотекстов свободен  достъп:

 

Въведение във финансите (академичен учебник, 2021)

https://www.researchgate.net/publication/350354290

Въведение във финансите (Сборник задачи и тестове, 2017):

 https://www.researchgate.net/publication/336699069

Финансов анализ (академичен учебник, 2021):

https://www.researchgate.net/publication/349645153

Financial analysis (Academic textbook, 2022):

https://www.researchgate.net/publication/365793801