#

Катедра "Финанси и кредит" в СА "Димитър А. Ценов" отпразнува 65-годишен юбилей!

Дата: 07.11.2017

На 07-08 април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов отбеляза 65 годишен юбилей от своето основаване на 08 април 1952 година с акт на тогавашния Държавен комитет за наука изкуство и култура, което я превръща в първата катедра, предоставяща елитно обучение по финанси в българското висше образование. Като родоначалник на българската школа в областта  на финансите катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия – гр. Свищов е дала висококачествено образование на над 25 хиляди студенти, намерили успешна реализация в страната и чужбина.

 Честванията бяха удостоени с присъствието на кметът на община Свищов Генчо Генчев, зам.-председателят на ОбС-Свищов д-р Татяна Ганчева - Георгиева, подуправителят на БНБ Нина Стоянова, зам.-министърът на финансите проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Ив. Марчевски, ректор на СА "Д. А. Ценов"; бившите ректори: проф. д-р ик. н. Димитър Панайотов, проф. д-р ик. н. Методи Кънев, проф. д-р ик. н. Нено Павлов, доц. д-р Здравко Георгиев; доайените на катедрата: професор д-р ик. н. Велчо Стоянов, проф. д-р ик. н. Цветан Коцев, както и специалните гости: доц. д-р Стоян Александров, възпитаник на катедрата и бивш министър на финансите, проф. д-р Татяна Хубенова - Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България и проф. д-р Елена Маркина, зам.-ректор на Финансовия университет при правителството на Руската федерация в Москва, както и от: целия състав на новото настоятелство на СА "Д. А. Ценов" (мандат 2016 -2020 г.), деканите проф. д-р Йордан Василев и проф. д-р Виолета Краева; зам.ректорите доц. Т. Кръстевич, проф. М. Божинова, доц. Н.Нинов; председателят на ОС на СА проф. Б.Борисов, зам.-председателят на ОС на СА проф. Кр. Шишманов; Николай Колев, изп. директор на „Общинска банка“ АД, Георги Беловски - изп.директор „Топлофикация“ АД, Пламен Георгиев – зам.-изпълнителния директор на „Топлофикация“ АД, Нейко Генчев – собственик на издателство „ФАБЕР“, много граждани, студенти и преподаватели в Академията.