#

Пето национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране”

Дата: 01.11.2017

Уважаеми зрелостници,
 
Уважаеми директори и учители,
 
По случай професионалния празник на банкера – 6 декември, катедра „Финанси и кредит“ при СA „Д.А. Ценов“ – Свищов организира пето национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране”, което ще се проведе на 1 и 2 декември 2017 г. в гр. Свищов (петък и събота)!
 
Провокираме ви да докажете способностите си, влизайки в ролята на креативен новатор и успешен предприемач, като разработите проектна бизнес идея с реализация в населеното място на вашето училище или в друг регион на страната. Вашият екип ще представи и обоснове пред нашето компетентно жури оригиналната си бизнес идея от позицията на фирма с осигурен начален капитал и банкова кредитна линия. За улеснение ще разполагате с предварително подготвени файлове за презентация и анализ, с оглед равнопоставеност между отделните екипи при представянето на съответната бизнес идея.
 
В юбилейното пето издание на Състезанието акцентът при селекцията на победителите е на база: качество, обоснованост, оригиналност, реализуемост на бизнес идеята, както и екипни презентационни умения. Приложими са следните условия за участие:
 
Предварително сформиране на училищен отбор. Всяко училище излъчва до два отбора в състав от 4 души;
Наличие на предварителен достъп до информация с условието на заданието, обявено на 30.10.2017 г. на www.finance1952.com/banking2017/
Осигуряване на ментори за всеки отбор – изявени студенти от спец. „Финанси” на СA „Д.А. Ценов“ – Свищов.
Осигуряване на кредитни консултанти от шест водещи банки за финансиране с конкретен банков продукт или банкова кредитна линия на развиваната бизнес идея.
Провеждане на състезанието на два етапа:
5.1. Първи етап (петък, 1.12.2017 г.) с окончателно оформяне, аналитично осигуряване и презентиране на всички бизнес проекти от отборите в рамките на отделните секции, носещи името на банката-консултант. Заб. За всички отбори и участници в първия етап са осигурени специални награди и сертификати за участие в състезанието.
 
5.2. Втори етап (събота, 2.12.2017 г.), финален кръг на класираните на първите места отбори в шестте секции, състезаващи се за носител на почетния медал „SOLIDUS: SALUS ET GLORIA” с парична отборна награда от 1000 лв. Заб. Наградният фонд е осигурен от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и водещия партньор на ученическото състезание – БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ.