#

Дипломиране МП "Банков мениджмънт" и МП "Финансиво управление на публичния сектор" и МП "Инвестиционен мениджмънт" (15.5. 2017 г.).

НОВИНИ

Дата: 09.11.2023