#

Церемония по дипломиране на магистри, защитили през ноември 2017 г. във факултет „Финанси“ на СА "Д.А.Ценов", спец. „Финанси“ и „ЗСД“ - 14.05.2018 (1 част)

НОВИНИ

Дата: 13.06.2022