#

Церемонии и дипломиране

Дипломиране випуск 2015-2019 спец. "Финанси", "ЗСД" и "ПМ" (15.11.2019 г.) – част 1

Дипломиране випуск 2015-2019 спец. "Финанси", "ЗСД" и "ПМ" (15.11.2019 г.) – част 2

Дипломиране випуск 2015-2019 спец. "Финанси", "ЗСД" и "ПМ" (15.11.2019 г.) – част 3

Дипломиране випуск 2014-2018 спец. „Финанси“ и спец. „ПМ“ (13.12.2018 г.) – част 1

Дипломиране випуск 2014-2018 спец. „Финанси“ и спец. „ПМ“ (13.12.2018 г.) – част 2

Дипломиране випуск 2014-2018 спец. „Финанси“ и спец. "ЗСД“ (13.12.2018 г.) – част 1

Дипломиране випуск 2014-2018 спец. „Финанси“ и спец. „ЗСД“ (13.12.2018 г.) – част 2

Дипломиране на магистри от спец. „Финанси“ и „ЗСД“ в СА "Д.А.Ценов" - 14.05.2018 г.​

Дипломиране випуск ‎‎‎2013-2017 спец. "Финанси", спец. "ПМ" в СА "Д.А.Ценов" - 30.11.2017 (1 част)

Дипломиране випуск ‎2013-2017 спец. "Финанси" и спец. "ЗСД" в СА "Д.А.Ценов" - 30.11.2017 (2 част)

ЦЕРЕМОНИЯ по дипломиране на магистри, дистанционна форма в СА "Д.А.Ценов" - 28.10.2017

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Финанси“– редовно обучение; специалност „Приложна макроикономика“ – редовно

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Финанси“– задочно обучение; специалност „Застраховане и социално дело“ – редовно и задочно обучение

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Финанси“– редовно обучение; специалност „Приложна макроикономика“ – редовно