#

2016

Катедра Дипломиране бакалаври втора церемония - 16.12.2016
Катедра Дипломиране бакалаври първа церемония - 16.12.2016
Катедра За Дарителя и академията
Катедра Четвърто национално ученическо състезание по банкиране – „Моят първи бизнес кредит“ (ЧАСТ 3)
Катедра Връчиха първите стипендии на финансовата катедра на името на проф. д-р Минко Русенов
Катедра Национална учебно-методическа работна среща "Възможности и перспективи пред съвременното финансово-икономическо образование"
Катедра Четвърто национално ученическо състезание по банкиране – „Моят първи бизнес кредит“ (ЧАСТ 2)
Катедра Четвърто национално ученическо състезание по банкиране – „Моят първи бизнес кредит“ (ЧАСТ 1)
Катедра Дипломиране ОКС "Магистър" випуск 2016 г.
Катедра Ученическо състезание по ПФ, КФ, ЗСД - 20.02.2015
Катедра Годишна студентска научна сесия - 13.03.2015