#

2017

Катедра Тържество студентски празник, стипендии "Банка Пиреос България", научна лаборатория и студентска кръгла маса (6.12.2017 г.)
Катедра Презентации по направления на първи етап от ученическото състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (1.12.2017)
Катедра Втори етап с презентации и въпроси от националното ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (2.12.2017)
Катедра Сертификационен семинар „Валути и защита от фалшификации“
Катедра Студентска кръгла маса „Бизнес кредитиране и проектно финансиране“ със студенти – ментори от специалност „Финанси“, участвали в петото национално учен
Катедра Награждаване на ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград като победител в петото национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (
Катедра Откриване на ученическото състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (1.12.2017)
Катедра Семинар „Инвестиции в благородни метали и оценяване на фирмите“ с публични защити на финансови дисертации (1.12.2017)
Катедра Класиране от първи етап и специални отборни отличия от ученическото състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (1.12.2017)
Катедра Дипломиране випуск ‎2013-2017 спец. "Финанси", задочно и спец. "ЗСД" в СА "Д.А.Ценов" - 30.12.2017 (2 част)
Катедра Дипломиране випуск ‎‎‎2013-2017 спец. "Финанси", редовно и спец. "ПМ" в СА "Д.А.Ценов" - 30.12.2017 (1 част)
Катедра Церемония по дипломиране на магистри, дистанционна форма в СА "Д.А.Ценов" - 28.10.2017 (2 част)
Катедра Церемония по дипломиране на магистри, дистанционна форма в СА "Д.А.Ценов" - 28.10.2017 (1 част)
Катедра Дипломиране МП към спец. "Застраховане и социално дело" (15.5. 2017 г.).
Катедра Дипломиране МП "Банков мениджмънт" и МП "Финансиво управление на публичния сектор" и МП "Инвестиционен мениджмънт" (15.5. 2017 г.).
Катедра Дипломиране МП "Финансов мениджмънт" (15.5. 2017 г.)