#

2018

Катедра Церемония по дипломиране на магистри в СА "Д. А. Ценов" (16.11.2018 г.)
Катедра Общи снимки от дипломиране на випуск 2014-2018 на факултет „Финанси“ (13.12.2018 г.)
Катедра Дипломиране випуск 2014-2018 спец. „Финанси“ (з.о.) и спец. „Застраховане и социално дело“ (13.12.2018 г. от 14.30 часа)
Катедра Дипломиране випуск 2014-2018 спец. „Финанси“ (р.о.) и спец. „Приложна макроикономика“ (13.12.2018 г. от 11.00 часа)
Катедра Награждаване на финалистите във втори кръг на Banking2018 в ауд. 9 (8.12.2018 г.)
Катедра Финален втори кръг на „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ в ауд. 9 (8.12.2018 г.)
Катедра Награждаване на класираните за втори кръг отбори в Аула „Проф. Д. Бъров“ (7.12.2018 г.)
Катедра Подготовка на бизнес проекти и презентации пред жури – първи кръг на Banking2018 (7.12.2018 г.)
Катедра Кръгла маса с учители и бизнес „Възможности и перспективи за развитие на обучението по икономика“ в зала „Ректорат“ (7.12.2018 г.)
Катедра Общи снимки на стипендианти и участници в Banking2018 пред Ректората (7.12.2018 г.)
Катедра Откриване на шестото ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ – ауд. 9 (7.12.2017)
Катедра Визита на топ-мениджъри от Пощенска банка в СА „Д. А. Ценов“ (17.10.2018 г.)
Катедра MSc International Financial Management - first class 2017/2018
Катедра Пионерен випуск украински магистри-финансисти в Свищов: "двойна диплома" по "International Financial Management" (27.5-9.6.2018 г.)
Катедра Церемония по дипломиране на магистри, защитили през ноември 2017 г. във факултет „Финанси“ на СА "Д.А.Ценов", спец. „Финанси“ и „ЗСД“ - 14.05.2018 (3 част)
Катедра Церемония по дипломиране на магистри, защитили през ноември 2017 г. във факултет „Финанси“ на СА "Д.А.Ценов", спец. „Финанси“ и „ЗСД“ - 14.05.2018 (2 част)