#

Ръководство

Председател на фондацията:

 

Проф. д-р Андрей Боянов Захариев

 

Членове на Управителния съвет:

Проф. д-р Андрей Боянов Захариев – председател на УС

Проф. д-р Стоян Станимиров Проданов

Доц. д-р Александър Петров Ганчев

Проф. д-р Стефан Маринов Симеонов

Гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов

 

Членове на Контролния съвет:

Проф. д-р Румяна Лилова Найденова – председател на КС

Доц. д-р Людмил Боянов Кръстев

Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов

Настоятел на Фондацията:

Проф. д.ф.н. Стефана Минкова Русенова, дъщерята на патрона на фондация „Проф. д-р Минко Русенов”

Директор на фондацията за набиране на средства и дарения:

Доц. д-р Валентин Иванов Милинов