#

2019

Катедра Дипломиране факултет „Финанси”, спец. „Финанси" и „ПМ”, випуск 2015-2019 г. в ОКС „Бакалавър” при СА „Д. А. Ценов” (15.11.2019 г.)
Катедра Дипломиране във Факултет „Финанси” спец. "ЗСД" за випуск 2015-2019 г. в ОКС „Бакалавър” при СА „Д. А. Ценов” 15.11.2019 г.
Катедра Публична лекция за еврото и нестабилността на банковата система на инвестиционния банкер Гордън Кер в СА "Д. А. Ценов" (11.11.2019)
Катедра Състезание "Аз избирам да се развивам във Враца" (22.4.2019)
Катедра Дипломиране на магистри във ф-т "Финанси" на СА "Д.А.Ценов" (22.2.2019 г.)
Катедра Тържество 134 години ПДТГ "Д.Хадживасилев" (8.2.2019 г.)