#

2023

Катедра Дипломиране на випуск 2018-2022 г. в ОКС „Бакалавър” при СА „Д. А. Ценов” (Ауд. 1, 24.03.2023 г.)
Катедра Дипломиране на ОКС „Магистър” в СА „Д. А. Ценов” (Ауд. 1, 31.03.2023 г.)
Катедра Работен семинар по кръгова икономика, Букурещ 18-20.05.2023