#

2023

Катедра Дипломиране на випуск 2018-2022 г. в ОКС „Бакалавър” при СА „Д. А. Ценов” (Ауд. 1, 24.03.2023 г.)
Катедра Дипломиране на ОКС „Магистър” в СА „Д. А. Ценов” (Ауд. 1, 31.03.2023 г.)
Катедра Работен семинар по кръгова икономика, Букурещ 18-20.05.2023
Катедра Дипломиране на бакалавърски випуск 2023 в СА „Д. А. Ценов”, ф-т "Финанси" и ф-т "Мениджмънт и маркетинг" (24.11.2023 г.)