#

Свищовски финансисти–абсолвенти дариха 1000 лв. за стипендии на студенти със социална потребност

Свищовски финансисти–абсолвенти дариха 1000 лв. за стипендии на студенти със социална потребност
Дата: 30.06.2018 | Преглеждания: (1726)

В рамките на държавния изпит на випуск 2014–2018 г. от специалност „Финанси” в СА „Д. А. Ценов”, в последния ден на месец юни, абсолвентите от задочна форма на обучение направиха дарение за подпомагане на студенти със социална потребност от 1-ви и 2-ри курс на обучение. Дарението бе прието от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и съгласувано с волята на дарителя, е насочено за стипендии на двама финансисти, успешно приключили началните курсове на обучение. Студентът-стипендиант от втори курс е от гр. Плевен и страда от детски паралич. Студентът-стипендиант от първи курс е от гр. Свищов, полусирак, който сам се грижи за семейството си, като паралелно учи и работи.

В деня на полагане на държавния изпит по специалността студентите–финансисти в задочна форма традиционно организират абсолвентски бал, като тази година решиха да пренасочат част на набраните по този повод средства за благородната кауза. Специалност „Финанси” е най-голямата и предпочитана от кандидат-студентите и кандидат-докторантите в Свищов. Нейни възпитаници са и настоящи министри и ръководители на водещи финансови институции.

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” е учредена през март 2017 г. в Свищов и носи името на патрона и основател на първата българска академична катедра по финансови науки – катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”. Фондацията е с обществена полза и набира средства за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти, вкл. за обновяване на академичната инфраструктура – кабинети и лаборатории за обучение по „Финанси”. Набраните само за една година дарителски средства са над 100 000 лв., като водещи институционални дарители са „Банка Пиреос България” АД с 47 хил. лв. и застрахователна компания „БулИнс” АД с 11 хил. лв. Фондацията е подпомагана и с множество лични дарения от преподаватели и общественици, сред които по-крупните дарения постъпват от семейството на патрона на фондацията, проф. д-р Делчо Порязов (ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов в периода  1972–1974 г.), проф. Андрей Захариев – настоящ ръководител на катедра „Финанси и кредит” и председател на УС на Фондацията, доц. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Пламен Пътев и др.

По програми на фондацията са отпуснати стипендии на отличници от спец. „Финанси” в размер на 3000 лв. на името на „Банка Пиреос”, както и на студенти–първокурсници за техния първи студентски празник. Изградена е и научна лаборатория за докторанти–финансисти за 20 хил. лв., носеща името на банката, най-голям дарител на фондацията. Подпомогнати са кандидатстудентски рекламни кампании на  СА „Д. А. Ценов” и на спец. „Финанси”. Катедрата и фондацията поддържат уебсайт www.finance1952.com, където се популяризират академични инициативи и са достъпни банковите сметки за набиране на дарения. За последната академична година възпитаници на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” завоюваха най-престижни национални отличия, вкл. „Млад икономист – 2018”, „Студент на годината – 2017”,  „Млад одитор – 2018”, както и множество стипендии и награди от конкурси на дарителски фондове.