#

Банкови сметки за дарения

Банкова сметка за приемане на дарения:

BG83PIRB80541606193744

Банка Пиреос България, офис Свищов

Титуляр: Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”


Банкова сметка за приемане на дарения: 

BG36SOMB91301062036801

Филиал Свищов на Общинска банка

Титуляр: Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”