#

Декан от Виетнам с лекции по Еразъм+ пред финансовата катедра в Свищов (15.5.2019 г.)

Декан от Виетнам с лекции по Еразъм+ пред финансовата катедра в Свищов (15.5.2019 г.)
Дата: 16.05.2019 | Преглеждания: (268)

На 15 май 2019 г. проф. Нгуен Ан Понг (Nguyen Anh Phong), декан на факултет „Финанси и банки“ в Университета по икономика и право, град Хо Ши Мин, Виетнам, проведе публични лекции пред преподаватели и докторанти от катедра „Финанси и кредит“ и други преподаватели и студенти, част от програмата Еразъм+. Посещението на проф. Понг е в рамките на мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+. Лекторът бе приветстван от проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит“, и получи като подарък брандирана с логото на катедрата IPen химикалка, както и учебник по International financial management и Летопис на катедрата.  

В своята родина проф. Нгуен Ан Понг има богат теоретичен и практически опит в сферата на инвестициите и управлението на портфейла, както и широки познания по статистика и иконометрия. Докторантите и членовете на академичната общност на катедра „Финанси и кредит“ се запознаха с интересни факти относно финансовите пазари във Виетнам, инвестиционната активност на фирмите там и тяхната възвръщаемост.

Лекциите се проведоха в лаборатория „Банка Пиреос“. Сред присъстващите бяха и ас. д-р Калоян Петков, докт. Силвия Заркова, докт. Даниел Николаев, докт. Теодор Тодоров и докт. Димчо Шопов, които са и едни от най-обещаващите нови попълнения на катедра „Финанси и кредит“. В хода на презентациите бяха зададени и обсъдени множество въпроси, отнасящи се до тема на лекциите. Най-голям интерес сред присъстващите предизвикаха изследванията на проф. Понг, свързани с успеха и възвръщаемостта на големите фирми във Виетнам, които са собственост на чужди инвеститори, както и валидността на теорията „Too big to fail” в рамките на виетнамската икономика.

На финала на деня проф. Понг проведе лична среща с проф. Андрей Захариев на която бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество, вкл. публикации на виетнамски учени на страниците на списание „Народностопански архив“, където главен редактор е ръководителя на свищовската финансова катедра.