#

Историческо участие на доцент Стоян Проданов от „Финанси“ в Свищов в класически маратон от 42 километра (19.5.2019)

Историческо участие на доцент Стоян Проданов от „Финанси“ в Свищов в класически маратон от 42 километра (19.5.2019)
Дата: 19.05.2019 | Преглеждания: (1672)

Доц. Стоян Проданов от финансовата катедра в Свищов и изпълнителен директор на „Бул Инс“ АД е сред участниците  в насрочения за 19 май 2019 г. маратон на гр. Плевен. С подготовка за постигане на време от 4 часа на класическата дистанция от 42,125 км. свищовският участник е достоен представител на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Стартът на състезанието е от 09:00 часа на площад „Възраждане”, като трасето премина през детския център на ул. „Дойран“ 79,  библиотека „Христо Смирненски“ (ул. „Д. Константинов“ 2 и хотел „Ростов“ (ул. „Цар Борис III” 2). По данни на организаторите доц. Стоян Проданов е единственият хабилитиран участник в класическата дистанция на трасето (42 км.). 

Доц. Проданов е преподавател в катедра „Финанси и кредит“ от 1993 г. С докторска степен от 20.06.2000 г. (дисертация на тема „Модели за рационализиране на инвестиционните решения“) и хабилитация по научната специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ (от 30.04.2002 г.) доц. Стоян Проданов е водещ лектор по учебните дисциплини „Инвестиции“, „Управление на портфейла“, „Капиталово бюджетиране“ и „Анализ ползи – разходи“. Координатор на Центъра за дистанционно обучение (2003-2007 г.) с особена заслуга за лидерската позиция на СА „Д. А. Ценов“ в иновативните образователни технологии.

Доц. Проданов е пети последователен мандат общински съветник в Общински съвет – Свищов (от 1999 г.). Вече десет години доц. Проданов е пряко ангажиран с управлението на “Бул Инс“ АД,  водещо дружество в сектор „Общо застраховане“ и дава своя принос както за стабилността и развитието на финансовата система, така и за подпомагането на кариерното развитие на възпитаници на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

В знак на позитивна оценка за неговата бележита академична кариера катедра „Финанси и кредит“ и факултет „Финанси“ при Свищовската Алма матер обявиха с единодушни решения и конкурс за академичната длъжност „Професор“. Академичният съвет и Ректора на СА „Д. А. Ценов“ предстои да утвърдят конкурса, като заявените позиции за професори по „Финанси“ в Свищов са две. Отговарящи на минималните национални изисквания, утвърдени в Закона за развитие на академичния състав са и двама кандидати от катедра „Финанси и кредит“ в лицето на доц. Стоян Проданов (катедрен координатор „Връзки с бизнеса“) и доц. Стефан Симеонов (ръководител на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт“).

Доц. Проданов е популярен и с отличните изяви на футболния терен, където успешно защитава цветовете на отборите на СА „Д. А. Ценов“, на „Бул Инс“ АД и на Общински съвет – Свищов. Той е син на един от най-добрите полеви играчи на „Академик“ Свищов – Станимир Спасов Проданов, чиято генерация спортисти наскоро учреди и Алумни клуб „Академик Свищов ветерани“.

Застрахователна компания „Бул Инс“ АД е основен партньор на „Финанси“ в Свищов. Благодарение на постъпили от дружеството дарения към академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ бе открита специализирана научна лаборатория за приложни изследвания по управление на риска към катедра „Финанси кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, проведено национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“, както и осигурени на конкурсни начала стипендии на студенти от спец. „Финанси“ и спец. „Застраховане и социално дело“.

Доц. Проданов е основател, първи председател и настоящ почетен председател на Съвет по туризъм – Свищов, където успешно се изявяват групите от реанактори от „Първи италийски легион“ и „Първа тракийска кохорта“, вкл. и с поредица от впечатляващи участие в задгранични фестивали за опазване на културно-историческото наследство.

Негови инициативи за разработка на проекти от Община Свищов за грантово финансиране на археологическите разкопки при античния град Нове намериха подкрепа от управляващи органи по оперативни програми и доведоха от превръщане на Нове в съвременен привлекателен археологически обект с двухилядолетна история. С античен Нове е свързан и фестивала „Орел на Дунава“, чието начало е поставено през 2008 г. в Свищов.

Петнадесетото издание на Фестивала (при 12 летни издания и 3 есенни) на античното наследство „Орел на Дунава“ ще се проведе от 7-ми до 9-ти юни 2019 г. и ще включва над 200 реенактори от Италия, Украйна, Румъния и България. Със своята широка обществена и професионална ангажираност доц. Стоян Проданов е пример за академичната гилдия и студенти. Участието в плевенския маратон печели адмирации от организатори и публика и надгражда неговата успешна изява в миналогодишния варненски маратон, където доц. Проданов участва в дистанцията от 21 км. През лятото на 2019 г. доц. Проданов ще чества и достоен юбилей от 50 години и тази негова маратонска изява може да се оцени като чудесен подарък за предстоящия личен празник.