#

Вестник „АЛМА МАТЕР“ на 27 години (22.05.2019 г.)

Вестник „АЛМА МАТЕР“ на 27 години (22.05.2019 г.)
Дата: 22.05.2019 | Преглеждания: (510)

Преди 27 години, на 22 май 1992 година, е отпечатан брой първи на вестник „АЛМА МАТЕР“, приемник на вестник „Дунавски студент“, издание на СА „Д. А. Ценов“. Възстановената самостоятелност на академичния вестник от ректора доц. кин Атанас Дамянов (сега проф. д-р ик. н.), заедно с инициативна група в състав Иван Тодоров, Петър Папазов, Андрей Захариев, Никола Конов, Емил Цанов, Маргарита Маринова и Йордан Христов удържа изпитанията на времето и става трибуна за академичните успехи, достижения, планове и проекти.

В брой първи са публикувани следните материали:

Обръщение от инициативната група за възстановяване самостоятелността на академичния вестник на СА „Д. А. Ценов“;

Академично слово на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ доц. кин Атанас Дамянов;

Статия „Търпението се изчерпва“ от Председателя на Студентския парламент Андрей Захариев;

Анонс за създаване на Фондация на името на Дарителя от доц. кин Атанас Дамянов;

Съобщение за организирана дискусия на тема „Технология на обучението“ от гл. ас. Маргарита Маринова;

Отзвук „Стъпка по стъпка…“ за първите резултати от програма „Темпус“ и приноса на проф. Хаазе за старта на програмата в СА „Д. А. Ценов“ с автор Тоня Неделчева Йорданова, втори курс, спец. ИУП;

Статия от доц. Никола Конов „Нови попълнения във фонда на Академичната библиотека“;

Статия от ст. преп. Йордан Христов „Колекция от отличия“ за представянето на нашите спортисти на 41-те Общостудентски игри;

Текст на химн на СА „Д. А. Ценов“ с автор доц. Иван Тодоров по музика на маестро Тодор Кабакчиев.

Днес вестникът продължава своята традиция и е достъпен електронно на адрес: www.uni-svishtov.bg/bg/about-university/vestnik-alma-mater

Честит празник на всички колеги и съмишленици, пазители на академичната традиция и свобода на словото и мисълта!