#

За празника 24 май с тържествено заседание финансовата катедра почете своя доайен проф. д-р Румяна Лилова (23.05.2019 г.)

За празника 24 май с тържествено заседание финансовата катедра почете своя доайен проф. д-р Румяна Лилова (23.05.2019 г.)
Дата: 23.05.2019 | Преглеждания: (578)

На най-светлия български национален празник 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост отдаваме своята почит и уважение към всички, които със своите знания, умения и дух създават блага, търсят и откриват нови предизвикателства в науката, културата и образованието. В този тържествен ден с основание се гордеем с всеотдайността на българските учители и преподаватели, които градят духовната крепост на просветата и културата. Самата дума „просвета“ носи в себе си „светлината“, която винаги е била символ на знанието.

          С тази светлина десетки години ни дарява проф. д-р Румяна Лилова, доайен на Първата българска финансова катедра.  През 1983 г. тя защитава пред Висшата атестационна комисия научната степен „Доктор“ по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. През 1990 г. заема академичната длъжност „Доцент“, а от 2012 г. е „Професор“.  В екипа на катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е 42 години. Има над 100 научни публикации, становища и рецензии в сферата на публичните финанси. С административни позиции като зам.-ректор, декан и председател на Общото събрание проф. Лилова е атестат за академична коректност и професионализъм.

Последователно заема следните ръководни длъжности: Декан на факултет „Финанси“ (1993-1999 г.; от 15 юни 2007- до 21 май 2015, от 18 юни 2015 – до 05 юли; от 06. юли 2015 до 06. март 2016 г.), Зам.-ректор (1999 - 2007 г.), Председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“ (м. май 2015 г. до м. февруари 2016 г.) била е също Финансов контрольор в Академията, Ръководител на магистърска програма „Публични финанси“ („Държавни и общински финанси“), член на Академичния и на Факултетния съвети, член на Специализирани научни съвети при ВАК, на Съюза на учените в България и на научни журита в УНСС, ИУ Варна, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в Академията. Участва в редакционни колегии и съвети на научни издания при Академията и па списание „Финанси“, главен редактор на Библиотека „Стопански свят“. Завършила е шестмесечен интензивен курс по Френски език и е провела краткосрочна специализация във Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация. Участвала е и е ръководила множество научноизследователски и образователни проекти на международно н национално ниво и в Академията.

          По повод навършването на законово определена възраст за редовна преподавателска длъжност в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ бе проведено тържествено заседание на катедра „Финанси и кредит“. Десетки приятели и колеги уважиха нейния празник посветен на встъпването и в пенсионна възраст. На събитието от името на целия колектив ръководителят на катедрата проф. д-р Андрей Захариев връчи Поздравителен адрес и нумизматична отливка с печата на Хан Омуртаг. Академичното ръководство на СА „Д. А. Ценов“ в лицето на доц. д-р Иван Марчевски в присъствието и на декана на факултет „Финанси“ проф. д-р Йордан Василев връчи Почетен плакет на висшето училище и академичен поздравителен адрес.

          За тези години проф. д-р Лилова развива активна дейност за опазване и развиване на духа, традициите и познанията във финансовите науки. С целия си съзнателен и професионален път тя заслужи признателността и уважението на множество хора в национален и международен план. Един доказал се човек успял да предаде своя житейски опит, творчески заряд и професионализъм.

Проф. Лилова има хиляди възпитаници – бакалаври, магистри, докторанти, с  хиляди академични часове; над 400 научни ръководства на студенти, десет научни ръковод­ства в степен „доктор“ – Георги Николов, Антон Павлов, Теодора Димитрова, Десислава Пикет, Ангел Георгиев, Надежда Благоева, Нели Стънгачева, Димитър Ценов, Петко Ангелов, Наталия  Алексиева и Ваня Цонкова. Учен с 5 монографични труда, сред които „Ценовият мениджмънт – възможност за оптимизиране финансовите резултати на фирмата“, „Летопис първостроители на свищовската финансова школа“, „Свищовска финансова школа“. Водещ автор и преподавател по учебните курсове „Бюджет и бюджетна политика“, „Цени и ценова политика“, „Данъчна политика“ и „Публични финанси“. Учредител и председател на КС на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.

          ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА, ПРОФЕСОР ЛИЛОВА!

БЪДЕТЕ ЖИВА И ЗДРАВА!

Нека Ви съпътстват радостта и удовлетворението  от постигнатото, обичта на семейството,  признателността на приятелите,  колегите и възпитаниците!

Отдавайки заслужена почит и уважение към проф. Лилова, с празника 24 май имаме право да сме изпълнени с достойнство заради дълбоките си корени, блестящи учени и дейци на просветата и културата, работещи за „културния напредък“ на нашия род и нашата Родина.