#

Докторант Беатрис Любенова е победител в националния конкурс за 2019 г. на мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” (10.06.2019 г.)

Докторант Беатрис Любенова е победител в националния конкурс за 2019 г. на мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” (10.06.2019 г.)
Дата: 10.06.2019 | Преглеждания: (988)

Докторант Беатрис Венциславова Любенова от катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов” – Свищов е победител в петнадесетия годишен конкурс за присъждане на награда „Д-р Илко Ескенази“ в област „Икономика“ с разработка на тема: „Емиграцията и отражението й върху икономиката на България след приемането й в ЕС“.

Официалната церемония бе проведена на 10 юни 2019 г. в Дома на Европа – София, а наградата бе връчена от г-н Филип Димитров, настоящ конституционен съдия и министър-председател на Република България (от ноември 1991 до 30 декември 1992 г.).

На събитието присъстваха г-жа Лидия Ескенази, проф. Аврам Ескенази, проф. Стефан Стефанов, президент на фондацията, както и настоятели на Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази”.

Конкурсът е организиран от Фондация „Св.св. Кирил и Методий” и изградения към нея Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” и има за цел да стимулира изявени млади учени в областта на икономиката и правото. Д-р Илко Ескенази посвещава дълги години от своя живот на процеса за интеграция на България към Европейския съюз и поради и това е в основата на взетото решение през 2005 г. Мемориалният фонд да организира конкурс за разработки по актуален проблем, свързан с членството на България в Европейския съюз. Участниците в конкурса през 2019 г. трябваше да разработят научна студия по едно от тематичните направления за икономисти:

  • Икономика на енергетиката в ЕС.
  • Икономика на софтуерната индустрия в България като член на ЕС.
  • Емиграцията и имиграцията и отражението им върху икономиката на България след приемането й в ЕС

Докторант Беатрис Любенова завършва с успех „Отличен“ (6,00) бакалавърска степен специалност „Финанси“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов през 2017 г., за което е удостоена със златна значка „Отличник на випуска“, а през 2018 г. се дипломира с успех „Отличен“ (6,00) в магистърска програма „Финансов мениджмънт“. В свое интервю за сайта www.finance1952.com тя споделя своите виждания за предизвикателствата пред младите хора в България и важната роля на финансовото образование като трамплин за успешно кариерно развитие. По време на своето обучение в специалност „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“ Беатрис Любенова е активен участник и победител в редица студентски научни сесии и национални конкурси.

През 2017 г. Беатрис Любенова бе класирана от Съюза на икономистите на второ място в конкурса „Млад икономист”, участвайки като студент-бакалавърска степен , а през 2018 г. бе класирана на трето място в същия конкурс.

Беатрис Любенова е носител на редица отличия в национални конкурси:

  • победител в конкурса за именни стипендии на фондация „Еврика“ в направление „Икономика“ на името на акад. Евгени Матеев за 2017 г., като наградата е връчена от г-жа Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и общество;
  • носител на национална стипендия на Фондация „Атанас Буров“ за 2017 г.;
  • носител на стипендия по конкурс на „Банка Пиреос България”, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, като стипендията бе връчена от г-н Емил Ангелов – главен изпълнителен директор на „Банка Пиреос България”.

В момента Беатрис Любенова доказва своите знания и умения като младши експерт в отдел „Отчетност, анализи и бюджетиране“ в централното управление на „Банка Пиреос България“. Като задочен докторант Беатрис Любенова разработва дисертационен труд на тема „Оценка и управление на риска на регулативните финансови институции“, под научното ръководство на доц. д-р Стоян Проданов към катедра „Финанси и кредит” с ръководител проф. д-р Андрей Захариев.

Благодарение на инициативите и подкрепата на катедра „Финанси и кредит” студентите и докторантите имат отлична среда за научни изследвания и със своите успехи за доказват, че Свищовската финансова школа е своеобразна „ковачница за кадри” и трамплин за успешно кариерно развитие.