#

107 години от завещанието на Димитър А. Ценов (01.09.2019 г.)

107 години от завещанието на Димитър А. Ценов (01.09.2019 г.)
Дата: 01.09.2019 | Преглеждания: (1273)

През 1912 г. (на 1-ви септември) Димитър А. Ценов собственоръчно пред свидетели подписва своето завещание и обявява своята воля: „Оставям и назначавам за свой универсален наследник Българската държава, в лицето на господин Министъра на народното просвещение. … Нареждам моето имущество, в неговата цялост, да послужи за образуването на един фонд, носящ на вечни времена моето име „Димитър А. Ценов“… От чистия приход (на фонда) 10% да се капитализират и прибавят ежегодно и редовно – вечно – към капитала на фонда. … Щом чистият доход от фонда достигне 300 хиляди златни лева годишно, веднага да се основе и издържа от чистия доход едно висше търговско училище в Свищов. … Дисциплините, които ще се преподават трябва да обхващат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др. …“.

Със завещанието от 1912 г. Димитър Ценов дарява на държавата и родния се град Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. Неговото дарение е второто по големина за развитие на българското висше образование и достига по мащаб това на братята Евлоги и Христо Георгиеви (дарили 6 млн. златни лева за Софийския университет.) В завещанието е дадено задължително указание за съграждане на училище по подобие на берлинското Ханделсхохшуле с напълно самостоятелен статут, което никога и при никакви обстоятелства „не бива да се смесва или слива с никое друго държавни или с частни средства създадено учебно заведение“.

На 3 септември 1920 г. с Нотариален Акт за дарение №24, том №9, дело  №1964/1920 г. Димитър А. Ценов прехвърля на държавата собствеността на четири свои имота в София, изповядани пред нотариус и приети от представителя на държавата г-н Райко Даскалов, Министър на търговията, промишлеността и труда. Тези недвижими имоти са оценение, както следва:  на стойност 2,5 млн. златни лв. на улица „В. Търново“ №3, на стойност 2,7 млн. златни лева на ул. „Искър“ №2, на стойност 1 млн. златни лева на ул. „Княгиня Клементина“ №4 и на стойност 850 хил. златни лева на бул. „Сливница“. Така, при валиден златен стандарт на покритие на българския лев, осем години след подписването на завещанието стойността на дарените в полза на държавата недвижими имоти вече възлиза на 7,050 млн. златни лева лв. С приемането на описаните имоти държавата практически приема неотменимо волята на дарителя най-късно до 5 години след неговата кончина да учреди висше търговско училище в Свищов. Така през 1920 година, на 4 септември волята на Дарителя за създаването на Алма Матер в Свищов бива приета на „вечни времена“ от държавата.

Последните години на Димитър Ценов са в болницата на Червения кръст, където в народна среда не накърнява целостта на средствата, отделени за висшето училище в Свищов. Въпреки личната му воля за скромно погребение неговата кончина през 1932 г. и погребение в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел” в Свищов е повод за съзидателна държавна намеса по превръщане дарението на Ценов от думи и средства в образователна институция и академичен град на брега на Дунав.

Волята на Дарителя намира реализация чак през 1936 г. когато на 8 ноември е тържествено открити Висшето търговско училище „Димитър А. Ценов“. Три години по-късно за патронния празник е тържествено открита и сградата на Ректората, изградена със средства на Фонд „Димитър А. Ценов“.

Така в рамките на следващите 12 месеца предстои отбелязването на две бележити годишнини:

80 години от откриване сградата на Ректората на СА „Д. А. Ценов“ (8 ноември 2019 г.); и

100 години от приемането от държавата чрез Нотариален акт на дарението на Димитър А. Ценов, ведно с неговата воля за учредяване на висше търговско училище в родния град на Дарителя – Свищов (4 септември 2020 г.).

От позицията на изминалите години и дипломирани над 140 хиляди възпитаници СА „Д. А. Ценов“ отчита на 01.09.2019 г. изпълнен на 100% прием държавна поръчка за учебната 2019/2020 г., надграден с над 50% допълнително записани студенти, платено обучение, сред които и пионерен випуск бакалаври в дистанционна форма.