#

Нигерийски инженер записа магистърска програма „Финансов мениджмънт” (на английски език) в СА „Д. А. Ценов” (1.10.2019 г.)

Нигерийски инженер записа магистърска програма „Финансов мениджмънт” (на английски език) в СА „Д. А. Ценов” (1.10.2019 г.)
Дата: 01.10.2019 | Преглеждания: (990)

Акинтунде Бобимур Тайво, дипломиран инженер от Технически университет, София, родом от Нигерия е първият неикономист, записан в катедра „Финанси и кредит“ по магистърска програма „Financial Management” (на английски език), през учебната 2019/2020 г. в редовна форма на обучение (4 семестъра с 1050 евро сем. такса) по режима на образователно посредничество. Ръководител на магистърската програма е проф. д-р Андрей Захариев. Стартът на обучението му в лекционните и семинарни започна със занятия по „Икономикс“ провеждани от проф. д-р Йордан Василев – декан на факултет „Финанси“ и ас. Елица Петкова, следвано от „Основи на счетоводството“, което ще бъде водено от проф. д-р Атанас Атанасов и доц. д-р Галина Чиприянова. В рамките на първия семестър следват и учебни курсове, осигурявани от финансовата катедра по „Финанси на фирмата” (Доц. д-р Александър Ганчев и ас. д-р Живко Тодоров), „Техника на данъчното облагане” (Доц. д-р Валентин Милинов и гл. ас. д-р Петя Василева), както и „Персонални финанси” (Доц. д-р Анелия Радулова и гл. ас. д-р Танер Исмаилов).

За неговото институционално привличане и записването му като редовен магистър към катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ основен принос има създаден личен контакт на гл. ас. д-р Танер Исмаилов. Чрез силни академични аргументи той подбужда избора на нигерийския студент да продължи образованието си в Алма матер – Свищов.  Значителен принос дават и успешните партньорски отношения и сключените договори за образователно посредничество със специализирани организации в лицето на „Универсиум БГ“, както и добрия административния ред за обслужване на чуждестранни студенти, наложен от Центъра за международна дейност в СА „Д. А. Ценов“, където заедно с ръководителите доц. д-р Маруся Смокова и доц. д-р Карина Саркисян-Дикова работя като оперативни координатори Венета Любенова, Мариела Вакинова-Петрова, Мартина Георгиева и Цветелина Телбис. Във финансовата катедра гл. ас. д-р Т. Исмаилов е определен и за координатор за привличане на чуждестранни студенти с фокус Турция и Африканските страни.

Изборът на инж. Акинтунде Бобимур Тайво за продължаване на своето образование в магистърска степен „Financial Management” е базиран върху високия национален имидж на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, висококвалифицираните и ерудирани преподаватели, притежаващи теоретичен и практически опит и успешната реализация на завършилите студенти на пазара на труда. Нигерийският студент оценява Свищов за „спокоен академичен град, в който успешно може да развие и повиши своите интелектуални познания и практически умения”. Нигерийския студент е част от успешната международна експанзия на СА „Д. А. Ценов”, където с образователни продукти на съставните звена с водещ принос на катедра „Финанси и кредит” се разширява позитивно географията на обучаваните студенти и докторанти.