#

800 дистанционни курса са вече достъпни за редовните студенти в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

800 дистанционни курса са вече достъпни за редовните студенти в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Дата: 15.03.2020 | Преглеждания: (1065)

С Ректорска заповед №191/13.03.2020 г. в СА „Д. А. Ценов“ се преустановят присъствените учебни занятия в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. Разпореждането на ректора проф. д-р Марияна Божинова е на основание решението на 44-то Народно събрание за обявено извънредно положение във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г.

В рамките на съгласувана с МОН политика и указания от министър Красимир Вълчев занятията с редовните студенти в бакалавърска и магистърска степен в свищовската академия ще продължат в среда MOODLE, чрез собствена електронна платформа за дистанционно обучение на СА „Д. А. Ценов“ (https://dl.uni-svishtov.bg/), както и с използване на възможностите на Оffice 365  и други средства за дигитално обучение. Паралелно с указанията за прекратяване на традиционното присъствено обучение са отложени и всички планирани изпити със задочни студенти с цел опазване здравето на студентите, докторантите, преподавателите и служителите в усложнена епидемиологична среда. Като специализирано висше училище по икономика и управление СА „Д. А. Ценов“ е с над двадесет годишен опит в дистанционното обучение с първи академичен випуск още от 1999 год.

Създадената в началото на века собствена платформа за дистанционно обучение VJL ®  печели специалната награда на MICROSOFT от изложението БАЙТ ЕКСПО 2008 за разработка в сферата на образованието. През 2009 и 2012 год. свищовската академия е последователно домакин на традиционните национални конференции за електронно обучение във висшето образование и колегиално споделя своя пионерен опит и ноу-хау с останалите академични институции в страната. След успешна акредитационна процедура от 2019 год. на 14 бакалавърски специалности (в направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление) и всички магистърски програми СА „Д. А. Ценов“ разполага с над 1600 дигитални академични курса за обучение в дистанционна форма. Учебният процес в над 800 курса с редовните студентите в рамките на текущия летен семестър ще бъде обезпечен с достъп до онлайн тестови модули, цифрово учебно съдържание, дискусионни форуми, презентации, видео лекции и виртуални класни стаи.

Дигиталните образователни технологии в СА „Д. А. Ценов“ от 2020 год. са осигурени и със създадено от свищовски програмисти  приложение за работа с мобилни телефони и таблети, достъпно за инсталация през Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.uni_svishtov.MobileApp&hl=bg