#

Открито семинарно занятие с Мартин Заимов, подуправител и ръководител на управление „Емисионно” в БНБ (1997-2003 г.) в СА „Д. А. Ценов“ с финансисти от специалност „Финанси“ (11.05.2022 г.)

Открито семинарно занятие с Мартин Заимов, подуправител и ръководител на управление „Емисионно” в БНБ (1997-2003 г.) в СА „Д. А. Ценов“ с финансисти от специалност „Финанси“ (11.05.2022 г.)
Дата: 11.05.2022 | Преглеждания: (286)

На 11.5.2022 г. в СА „Д.А.Ценов“ се проведе открито семинарно занятие по "Въведение в банковото дело" с авторитетното участие на Мартин Заимов, подуправител и ръководител на управление „Емисионно” в БНБ в мандата 1997-2003 г. за развитието на банковото дело у нас. Младите финансисти от втори курс, с ръководител на семинарните занятия гл.ас. д-р Стефан Проданов слушаха интересния и увлекателен разказ на бившия подуправител на БНБ по темата "Банките и банковото дело в прехода към пазарна икономика от 1991 до днес". Г-н Заимов сподели за сложните и трудни времена, в които българската банкова система е трябвало да функционира и да се адаптира към променящата се обстановка. Когато на 1-ви Януари 1997 г. валутният курс е 500 лева, а само след 2 месеца е 3000 лв. за 1 щатски долар, БНБ и правителството трябва да действат бързо и безкомпромисно. Така от 1 Юли 1997 г. България въвежда режим на валутен борд, който задължава институцията да поддържа парична политика, при която българският лев е обвързан към еврото по курс 1,95583 лева, осигурявайки неограничен обмен между лева и еврото. Финансисите задаваха въпроси за стабилността на банковата система, за инфлацията тогава и сега, за гоестратегическия избор на страната ни. В разговора се засегна и темата за глобалните промени в климата, парниковите газове,  значението на Зелената сделка за бъдещата финансова икономика. Г-н Заимов беше впечатлен от любознателността и желанието на студентите за нови знания. Семинарното занятие в ауд.28 „Лаборатория по банкови науки“ завърши с обща снимка и пожелание за нови срещи.