#

Ползотворна мобилност на преподаватели от финансовия факултет на СА „Д. А. Ценов“ в университет в Албания (16.5.2022 год.)

Ползотворна мобилност на преподаватели от финансовия факултет на СА „Д. А. Ценов“ в университет в Албания (16.5.2022 год.)
Дата: 16.05.2022 | Преглеждания: (190)

Доц. д-р Венцислав Василев – ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“ и гл. ас. д-р Димитър Костов от катедра „Финанси и кредит“ осъществиха в периода 4-10 май 2022 г. мобилност по програма „Еразъм+“ с цел преподаване в университета „Александър Джувани“ в град Елбасан, Република Албания (Universiteti "Aleksander Xhuvani"). В рамките на мобилността те представиха лекции пред студенти от специалност „Бизнес администрация“ и се срещнаха с ръководителя на катедрата Доц. д-р Джерджи Шчау (Assoc. Prof. Gjergji Shqau, PhD.)

Доц. д-р Василев проведе лекции, свързани с общото застраховане и животозастраховането, със социалното осигуряване. Той представи интересни факти, свързани със застрахователния пазар в България, а паралелите и разликите с албанския застрахователен пазар, предизвикаха интереса на студентите. Доц. Василев запозна студентите и с факти, свързани със Стопанска академия, Свищов и България.

Гл. ас. д-р Димитър Костов води лекции по „Финансов анализ“. Интересна за студентите беше лекция, свързана с историята на финансово-икономическите кризи от времето на Римската империя до наши дни. Паралелите между историческите и съвременни кризи предизвикаха дискусия.

По време на престоя си в Елбасан, свищовските преподаватели бяха посрещнати топло от д-р Ардиан Дурмиши (Ardian Durmishi, PhD), председател на борда на директорите на университета и преподавател в катедра „Маркетинг и инженеринг“, както и от неговият асистент Бесмир Лика (Msc Besmir Lika). Д-р Дурмиши организира деловата програма на двамата български преподаватели, в рамките на която те бяха представени на ректора на университета, проф. д-р Скендер Топи (Prof. Skender Topi, PhD), зам.-ректора проф. д-р Алтин Идризи (Prof. Altin Idrizi, PhD) и се срещнаха с ръководителя на офиса по координация и международни отношения – Еда Челя (Eda Çela).

Осъществена беше среща и с директора на библиотеката при университета в Елбасан – г-н Елвис Дaно (Elvis Dhono). От името на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ гл. ас. д-р Димитър Костов дари комплект учебници на английски език, осигуряващи обучението на студентите в магистърска програма „Financial Management”, развивана от катедрата, както и две монографии на английски език с изследвания на докторанти и студенти в рамките на проекта BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“.

Университетът „Александър Джувани“ е дългогодишен партньор на СА „Д. А. Ценов“ по програма „Еразъм+“. Двете висши училища имат реализирани редица мобилности на преподаватели и студенти.  Преди няколко седмици делегация от Елбасан, начело с ректора проф. Топи и д-р Дурмиши посети Стопанска академия – Свищов.