#

Петя Маркова от спец. „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“ е националния победител в конкурса за 2018 г. за стипендия за студент-икономист на Фондация „Еврика” (31.10.2018)
Дата: 01.11.2018 | Преглеждания: (383)

НОВИНИ

Дата: 14.03.2019