#

Публикация в SCOPUS Q1 и монографичен труд отличиха четири докторски защити на финансовата катедра в СА „Д. А. Ценов“ (18.07.2020 г.)
Дата: 18.07.2020 | Преглеждания: (596)

НОВИНИ

Дата: 20.11.2020