#

Доц. д-р Стоян Проданов и доц. д-р Стефан Симеонов успешно издържаха конкурс за професори в СА „Д. А. Ценов“ (28.09.2020 год.)
Дата: 28.09.2020 | Преглеждания: (2241)

НОВИНИ

Дата: 27.10.2020