#

Фискалната позиция на българските общини бе обсъждана на кръгла маса на млади учени от финансовата катедра при СА „Д. А. Ценов“ (26.10.2020 г.)
Дата: 27.10.2020 | Преглеждания: (137)

НОВИНИ

Дата: 20.11.2020