#

Зрелостници от Плевен, В. Търново, Перник, Силистра и Омуртаг завоюваха отличия в националното състезание на СА „Д. А. Ценов“ „Финанси ‘2022“ – в направления „Публични финанси“ и „Инвестиции“ (11.05.2022 г.)
Дата: 11.05.2022 | Преглеждания: (178)

НОВИНИ

Дата: 16.05.2022