#

Открито семинарно занятие с Мартин Заимов, подуправител и ръководител на управление „Емисионно” в БНБ (1997-2003 г.) в СА „Д. А. Ценов“ с финансисти от специалност „Финанси“ (11.05.2022 г.)
Дата: 11.05.2022 | Преглеждания: (238)

НОВИНИ

Дата: 16.05.2022