#

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ - 2018 ГОДИНА

Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” организира пореден ежегоден национален ОНЛАЙН конкурс за средношколци. Фокусът на конкурса за 2018 год. е написване на ЕСЕ на тема: „Финансовото образование: кариера с традиции, настояще и устойчиво бъдеще“.

В конкурса могат да участват всички ученици-абитуриенти от средни училища в България и чужбина. Всеки участник трябва да подготви и изпрати своето авторско ЕСЕ в срок до 31 март 2018 г. на катедрения е-майл адрес: department.fk@uni-svishtov.bg

В е-майла до катедрата като трябва да бъде посочено в Subject: Ese2018

Файлът да бъде озаглавен, както следва: Ese2018-X-Y-Z, където X –лично име на автора, Y – фамилно име на автора, населено място по лична карта, напр. Ese2018-Ivan-Ivanov-Sofia.

Есето трябва да е в размер до три стандартни страници (30 реда на стр. / 60 знака на ред). На сайта на катедра „Финанси и кредит“ можете да откриете макет на есето: www.finance1952.com/ese2018/

Призовите места ще бъдат обявени на 8 април 2018 г. в рамките на 66-та годишнина от създаването финансовата катедра в Свищов (с Акт на централната изпълнителна власт).

На всеки участник ще бъде връчен поименен Сертификат, гарантиращ прием по първа избрана специалност в Кандидатстудентска кампания 2018/2019 г. Допълнително, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” осигурява еднократна парично-предметна стипендия за първия осмодекемврийски празник на всеки автор на есе, записал се като студент в специалност „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“.