#

Кръгла маса с учители и бизнес „Възможности и перспективи за развитие на обучението по икономика“ в зала „Ректорат“ (7.12.2018 г.)

НОВИНИ

Дата: 01.10.2020