#

2018

Катедра Церемония по дипломиране на магистри, защитили през ноември 2017 г. във факултет „Финанси“ на СА "Д.А.Ценов", спец. „Финанси“ и „ЗСД“ - 14.05.2018 (1 част)
Катедра Абсолвентски бал "Финанси" 20.04.2018