#

След национално банково състезание и валутен семинар спец. „Финанси“ има своите първи 120 кандидат-студенти за прием 2018/2019 уч. г.

След национално банково състезание и валутен семинар спец. „Финанси“ има своите първи 120 кандидат-студенти за прием 2018/2019 уч. г.
Дата: 03.12.2017 | Преглеждания: (5711)

На 1-ви и 2-ри декември 2017 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов се проведе петото национално състезание по банкиране, финансиране и бюджетиране под надслов „Бизнес проект и бизнес кредит“. Организатор на форума бе катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Като генерален спонсор Банка Пиреос България АД подкрепи провеждането на форума. Състезанието за първи път протече под формата на пряка междуучилищна конкуренция на водещи звена от системата на професионалното обучение в страната като участниците в продължение на месец разработваха регионален бизнес проект, финансиран с банков кредит и собствен капитал. Мащабът на организация, интензивната програма, професионалното предизвикателство на състезанието и постигнатите резултати заслужиха двукратен силен медиен отзвук в електронното издание на вестник „ТРУД“:
https://trud.bg/представиха-оригинални-бизнес-проек/ 
http://trud.bg/семинар-с-банкнота-от-1-млрд-и-състезан/ 
 
Пълна фотогалерия с изявите на участниците е достъпна на адрес:
http://www.finance1952.com/s/bg/66/gallery/2017 
В състезанието се включиха 124 средношколци, 57 студенти-ментори и 23 учители, водачи на училищни отбори. Участниците са представители на училища от 15 градове от северна и южна България, както следва: Шумен (Професионална гимназия по икономика),  Монтана (Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски”), Видин (ПГ „Проф .д-р Асен Златаров“), Стара Загора (Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“), Добрич (Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“),  Благоевград (Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев”), Русе (СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ”), Силистра (Езикова гимназия „Пейо Яворов“), Пловдив (Национална търговска гимназия и Частна професионална гимназия по икономика и управление), Кнежа (СУ „Неофит Рилски“), Генерал Тошево (Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“), Казанлък (Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм), Сливен (Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“), Червен Бряг (Търговска гимназия "В. Априлов") и градът-домакин Свищов (Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, СУ „Николай Катранов“, СУ „Цветан Радославов“).
Състезанието бе открито в ауд. 9 на ректората от проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит“. Специален гост на откриването бе д-р по ик. Николай Колев, главен изпълнителен директор на Общинска банка АД и доц. д-р Стоян Проданов, главен изпълнителен директор на БулИнс АД. От името на студентите-ментори приветствие към средношколците отправи първокурсничката Ванина Копчева, която преди една година бе участник в състезанието, но като ученик. От името на кариерния център на академията гл. ас. д-р Юлиан Господинов поздрави участниците и пожела успех на форума.
Регламентът на състезанието изискваше учениците да представляват собственото си училище. Сформираните отбори бяха 32, разпределени на случаен принцип в пет направления, носещи имената на търговските банки-партньори на състезанието: Банка Пиреос, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и Обединена Българска банка.
На първият етап, след представянето на отборите във всяко направление, компетентното жури (състоящо се от представител на търговската банка-партньор и преподаватели от катедра „Финанси и кредит“), определиха най-добре представилият се отбор. 
Условие на заданието бе оповестено още на 1 ноември на сайта за он-лайн информация за състезанието www.finance1952/banking2017/ и изискваше обосновка на регионален бизнес проект на стартираща фирма с разполагаем собствен капитал и респ. налични пари по сметка в размер на 100 000 лв. в търговската банка, в която всеки отбор е служебно разпределен. Целта е екипите бе да представят и обосноват бизнес проект пред компетентното жури, в чиито състав влиза и представител на търговската банка, от която фирмата търси външно финансиране. Кредитната подкрепа от търговската банка бе ограничена в размер от 30 до 50% спрямо собствения капитал на фирмата.
Всички ученически отбори бяха отличени на финала на първия ден със специални награди в категориите: отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка; отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект; отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения; отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея; отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност; както и отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда.
Отделните отбори получиха следните специални отличия:
 
В направление БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ:
Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор №7. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, в състав: Ани Атанасова Стоянова, Антония Малинова Митушева, Валентина Василева Тупарова, Франческа Стефанова Анри, с преподаватели: Даниела Любенова Карабельова и Илияна Димитрова Папукчиева-Иванова и ментор: Виктория Кирилова Ташева, специалност „Финанси“, курс III, група 4.
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор № 24. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, в състав: Кристиан Стефанов Иванов, Моника Миленова Йорданова, Ива Кирилова Кирилова, Виктор Петков Петков, с преподаватели: Юлия Благоева Величкова и Лена Георгиева Ненкова и ментор: Беатрис Венциславова Любенова, магистърска програма „Финансов мениджмънт“.
Отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор №6. Професионална гимназия по икономика – Шумен, в състав: Зорница Добрева Христова, Илиян Станчев Илиев, Станимира Ивалинова Дякова, Станислав Станимиров Кирилов, с преподаватели: Светла Денчева Георгиева и Йовка Иванова Балабанова и ментор: Нергин Алим Фейзула, специалност „Финанси“, курс IV, група 2.
Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор №2. Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски” – Монтана, в състав: Габриела Бориславова Занкова, Мария Красимирова Веселинова, Мариян Любомилов Петров, Мишел Викторова Александрова, с преподаватели: Камелия Борисова Ангелова и Маргарита Иванова Стоянова и ментор: Ирма Георгиева Иванова, специалност „Финанси“, курс IV, група 6
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор №30. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора , в състав: Иван Георгиев Паунов, Роксана Дончева Димитрова, Николай Красимиров Дурлов и Памела Стефанова Тонева, с ментор: Ирина Наскова Метева, специалност „Финанси“, курс II, група 1.
 
В направление БАНКА ДСК:
Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор №31. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, в състав: Велислава Петрова Георгиева, Силвия Николаева Данаилова, Ана Валентинова Русанова, Свилен Мартинов Топузов, с преподавател: Елиана Иванова Николова и ментор: Ванина Радославова Копчева, специалност „Финанси“, курс I, група 2.
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор №19. Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, в състав: Олимпия Атанасова Вергова, Маргарита Радомирова Маркова, с преподавател: Надина Делчева Чолакова и ментор: Добринка Сотирова Димова, специалност „Финанси“, курс IV, група 5.
Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор №9. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, в състав: Антоанета Ивайлова Косовска, Биляна Димитрова Берова, Борислава Емилиянова Кръстева, Вилислав Станиславов Джукев, с преподаватели: Даниела Любенова Карабельова, Илияна Димитрова Папукчиева-Иванова и ментор: Кирил Иванов Лучков, специалност „Финанси“, курс IV, група 1. 
Отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор №14. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък, в състав: Нерман  Реджепова  Кумбарова, Изабела Христова Арсова, Ралица Димитрова Николова, с преподавател: Иванка Господинова Джонджорова и ментор: Габриела Илиева Георгиева, специалност „Финанси“, курс IV, група 4. 
Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор №25. Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Добрич, в състав: Мария Борисова Илиева, Любомир Димитров Илиев, Ипек Нурел Исмаил и Кристиян Данаилов Димитров, с преподавател: Миглена Лазарова Стефанова и ментор: Станислава Георгиева Стоянова, специалност „Финанси“, курс IV, група 2. 
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор №3. Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски” – Монтана, в състав: Кристина Димитрова Петкова, Кристина Ангелова Аврамова, Стефани Илиева Герасимова, Виктория Николаева Христова, с преподаватели: Камелия Борисова Ангелова, Маргарита Иванова Стоянова и ментор: Анна Ангелова Драшанска, специалност „Финанси“, курс IV, група 1.
 
В направление УНИКРЕДИТ БУЛБАНК:
Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор №26. Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Добрич, в състав: Веселина Галинова Илиева, Виктор Венциславов Господинов, Есин Билгин Халил, Михаела Христова Михайлова, с преподавател: Миглена Лазарова Стефанова, и ментор: Дарина Стефанова Стефанова, специалност „Финанси“, курс IV, група 4.
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор №1 СУ „Неофит Рилски“ – Кнежа, в състав: Борислав Ицов Петров, Велислава Владимирова Конова, Виктор Георгиев Занков, Виктория Трифонова Денинска, с преподаватели: Мариела Венциславова Кьосовска и ментор: Йорданка Георгиева Занкова, специалност „Финанси“, курс IV, група 1.
Отличие на магистърска програма "Финансов мениджмънт" за най- добри презентационни умения: Отбор №8. Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - гр. Благоевград, в състав: Ралица Николаева Бойчева, Ани Емилова Костадинова, Радина Николаева Бойчева, Петър Яворов Попов с преподавател: Даниела Карабельова, Илияна Димитрова Папукчиева-Иванова и ментор: Глория Стефанова Кончарска, специалност " Финанси ", курс III, група 4.
Отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор №15. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък, в състав: Гергана Миленова Чобанова, Стефани Христова Николова, с преподавател: Иванка Господинова Джонджорова и ментор: Семра Мюмюн Ферад, специалност „Финанси“, курс IV, група 5.
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор №20. СУ „Цветан Радославов“ – Свищов, в състав: Юлиана Мариова Цветанова, Виктория Бориславова Чалъкова, Иван Свиленов Николов, Мирослав Петров Пенев, с преподавател: Венцислав Цецков Иванов и ментор: Рая Бисерова Драгоева, специалност „Финанси“, курс IV, група 6.
 
В направление ОБЩИНСКА БАНКА:
Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор №5. Професионална гимназия по икономика – Шумен, в състав: Василена Маринова Салашка, Калина Свиленова Симеонова, Гюнай Айдънов Галибов, Феим Али Хабил, с преподаватели: Светла Денчева Георгиева и Йовка Иванова Балабанова и и ментор: Антоанета Деянова Кулаксъзова, Магистърска програма „Финансов мениджмънт“.
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор №21. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, в състав: Айджан Смаил Смаил, Габриела Стойчева Славова, Иванка Христова Иванова, Валентина Боянова Вапцарова, с ментор: Мустафа  Керимов Алиев, специалност „Финанси“, курс II, група 1.
Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор №32. ТГ "В. Априлов" – Червен бряг, в състав: Александра Митова Петрова, Мария Вазова Тодорова, Боян Ангелов Василев, Кристиян Захаринов Николов, с преподавател: Донка Иванова Дикова, и ментор: Димитрина Пламенова Димитрова, специалност „Финанси“, курс IV, група 4.
Отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор №16. Национална търговска гимназия – Пловдив, в състав: Катерина Георгиева Тинева, Доника Светозарова Митева, Станислав Петков Стоянов, Петя Христова Шанкова, с преподавател: Димитър Дончев Тенев и ментор: Екатерина Миленова  Ангелова, специалност „Финанси“, курс III, група 4
Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор №12. ПГ „Проф .д-р Асен Златаров“ – Видин, в състав: Александра  Асенова Христова, Симеон  Огнянов Методиев, Памела Илиянова Петрова, Габриела Иванова Емилова, с преподаватели: Верония Цветанова Върбанова и Мартин Огнянов Методиев и ментор: Биляна Диянова Дамянова, Магистърска програма „Финансов мениджмънт“. 
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор №27. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ – Сливен, в състав: Веселина Славова Колева, Доника Динкова Динева, Станислав Иванов Бончев и Самуил Георгиев Георгиев, с преподавател: Мариана Аврамова Петрова, и ментор: Виктория Огнянова Годумова, специалност „Финанси“, курс III, група 1. 
 
В направление РАЙФАЙЗЕНБАНК:
Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор №11. Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – Генерал Тошево, обл. Добрич, в състав: Михаил Тодоров Христов, Диляна Иванова Колева, Пламена Ивелинова Николова, Симона Мигленова Николова, с преподавател: Веселин Маринов Ганев и ментор: Деница Ивелинова Желева, специалност „Финанси“, курс III, група 1. 
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор №4. Средно училище за европейски езици „Свети Константин–Кирил Философ” – Русе, в състав: Радина Валериева Великова, Михаела Велинова Омарова, Даниела Миленова Хвърчилкова, Моника Цанкова Цанева, с преподавател: Петя Йорданова Димитрова и и ментор: Ирена Красимирова Тодорова, специалност „Финанси“, курс III, група 3.
Отличие на магистърска програма  „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея: Отбор №22. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, в състав: Никол Валентинова Николова, Станислава Кънчева Крачанова, Джулия Георгиева Джонова, Диана Петрова Спасова, с ментор: Светослава Миткова Стоянова, специалност „Финанси“, курс III, група 3.
Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор №17. Средно училище „Николай Катранов“ – Свищов, в състав: Микаела Валериева Златанова, Ренате Майер, Надя Руменова Алексиева и Габриела Красимирова Стефанова, с преподавател: Христина Георгиева Борисова и ментор: Антонио Славев Славков, специалност „Финанси“, курс IV, група 2.
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор №28. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ – Сливен, в състав: Кристина Николаева Толева, Петя Иванова Иванова, Мартин Илков Атанасов, с преподавател: Мариана Аврамова Петрова и ментор: Джанан Бейзатова Исуфова, специалност „Финанси“, курс IV, група 2.
 
В направление ТБ ОББ:
Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка: Отбор №10. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, в състав: Илияна Иванова Дундалова, Мария Йорданова Китанова, Мариела Йорданова Георгиева, Никола Борисов Милушев,с преподаватели: Даниела Любенова Карабельова и Илияна Димитрова Папукчиева-Иванова и ментор: Исмен Салайдинов Летифов, специалност „Финанси“, курс IV, група 2.
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект: Отбор №29. Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра, в състав: Александър Росенов Николов, Кристиян Емилов Василев, Кристиян Емилов Дуницов, Никола Валериев Вълев, с преподавател: Даниела Жекова Цонева и ментор: Ивета Василева Данкова, специалност „Финанси“, курс IV, група 5. 
Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения: Отбор №23. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, в състав: Ира Станчева Павлова, Яница Станиславова Янева, Яна Димитрова Димитрова, Йоана Петкова Винкова, с ментор: Ренета Стефанова Григорова, специалност „Финанси“, курс III, група 4.
Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност: Отбор №18. Частна професионална гимназия по икономика и управление – Пловдив, в състав: Марио Николов Ангелов, Мартин Иванов Карабелов, Красимир Бориславов Терзиев, с преподавател: Надина Делчева Чолакова и ментор: Валерия Валериева Александрова, специалност „Финанси“, курс IV, група 5.
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда: Отбор №13 ПГ „Проф .д-р Асен Златаров“ – Видин, в състав: Симона Светломирова Ванчова, Дебора Красимирова Попова, Кристиян Володиев Тодоров, Елена Венциславова Вълчова, с преподаватели: Верония Цветанова, Върбанова, Мартин Огнянов Методиев и ментор: Мирослав Емилов Тодоров, специалност „Финанси“, курс IV, група 4.
Всеки ученик получи като подарък и катедрен календар и тефтер за 2018 г., а учителите бяха наградени и с лично копие от летописа „Свищовска финансова школа“, отпечатан тази есен и посветен на историята, традициите и юбилейните чествания на 65-годишнината от създаването на 7 април 1952 г. на първата българска академична катедра по финансови науки – катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“.
В пряка конкуренция между 32-та отбора до втория етап от състезанието достигна по един отбор, комплексен победител в направлението, носещо името на търговска банка-партньор.
 
В направление Банка Пиреос България комплексно първо място зае отбор от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград в състав Ани Атанасова Стоянова, Антония Малинова Митушева, Валентина Василева Тупарова, Франческа Стефанова Анри с ментор студентката от спец. „Финанси” в Свищов Виктория Ташева. В направление Банка ДСК първо място зае отбор от Финансово-стопанската професионална гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана в състав  Кристина Димитрова Петкова, Кристина Ангелова Аврамова, Стефани Илиева Герасимова и Виктория Николаева Христова, с ментор студентката от спец. „Финанси” Ани Ангелова. В направление УниКредит Булбанк първо място зае отбор от Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич в състав Веселина Галинова Илиева, Виктор Венциславов Господинов, Есин Билгин Халил и Михаела Христова Михайлова, с ментор ментор студентката от спец. „Финанси” Дарина Стефанова. В направление Общинска банка първо място зае отбор от Националната търговска гимназия, гр. Пловдив в състав Катерина Георгиева Тинева, Доника Светозарова Митева, Станислав Петков Стоянов и Петя Христова Шанкова с ментор студентката от спец. „Финанси” Екатерина Ангелова. В направление Райфайзенбанк първо място зае отбор от Средното училище за европейски езици „Свети Константин–Кирил Философ”, гр. Русе в състав Радина Валериева Великова, Михаела Велинова Омарова, Даниела Миленова Хвърчилкова и Моника Цанкова Цанева, с ментор студентката от спец. „Финанси” Ирена Тодорова. В направление ТБ ОББ първо място зае отбор от Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра в състав Александър Росенов Николов, Кристиян Емилов Василев, Кристиян Емилов Дуницов и Никола Валериев Вълев, с ментор студентката от спец. „Финанси”  Ивета Денкова.
  Участниците в първия етап от състезанието бяха приятно изненадани в края на първия ден с организираното антично академично тога парти, където в среда на конкуренция на дансинга възстановчици от Първи италийски легион към Съвет по туризъм – Свищов организираха викторина с въпроси от историята на римската империя. 
В началото на втория ден от състезанието класираните шест отбора изтеглиха жребий и представиха своите бизнес проекти пред жури в състав: проф. д-р А. Захариев, ръководител катедра „Финанси и кредит“ и председател на УС на фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, доц. д-р А. Ганчев, и главните асистенти П. Ангелов, Д. Костов и М. Павлова. 
На база защитата на бизнес проектите и техните кредитни обосновки, с мощна подкрепа и одобрение с ръкопляскания от публиката и останалите участници, безапелационно първото място завоюва оборът от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград с капитан Франческа Стефанова Анри. Отборът-победител получи парична стипендия от 1000 лв., осигурена от основния спонсор на състезанието Банка Пиреос България, както и почетния медал „SOLIDUS: SALUS ET GLORIA”, изготвен чрез отливка на реплика на най-големия открит в историята златен медальон от времето на източната римска империя и поръчан за възстановяване в тираж от само 20 бр. за честванията през тази пролет на 65-годишнината на финансовата катедра. Бизнес проектът на отбора бе с фокус „Новото измерение в пчеларството“, като успехът на отбора намери отражение в регионалните медии в Благоевград: https://m.struma.com/obshtestvo/bravo-na-nashite-momicheta-vuzpitanichki-na-gimnaziyata-po-ikonomika-v_127311/ 
На всеки ученик бе връчен сертификат за участие в състезанието. Сертификатът е с индивидуален регистрационен номер, който дава възможност за прием като студент в СА „Д. А. Ценов“, по първа посочена желана специалност. 
В допълнение на състезанието през първия ден присъстващите 23 учители, водачи на отбори, взеха участие в научен семинар „Инвестиции в благородни метали и оценяване на фирми“, включващ публични защити на две дисертации на докторанти от финансовата катедра, вж. 
http://finance1952.com/article/bg/1433/uspeshni-zashtiti 
През втория ден от форума катедра „Финанси и кредит“ и „Общинска банка“ АД, чрез финансовия си център в Свищов, проведоха сертификационен семинар на тема „Валути и защита от фалшификации“. Водещи семинара бяха  проф. А. Захариев и Александра Петрова, дипломант на спец. „Финанси“, пълен отличник със „златна значка“ на випуск 2013-2017 г., настоящ служител на банката-партньор. На семинара учениците и техните учители за първи път държаха в ръка банкнота с номинал 1 млрд. (отпечатана от централна банка на съседна държава) и получиха надлежни указания за основни техники за разграничаване на истински от фалшиви банкноти. 
Поредицата от събития приключи в съботния ден със студентска кръгла маса на тема „Бизнес кредитиране и проектно финансиране“ за студентите-ментори. С издадения сертификат за участие в кръглата маса студентите имат дава възможност за кандидатстване за стипендии за специални постижения по Проект „Студентски стипендии – фаза 1”.
В национално ученическо състезание по банкиране, финансиране, бюджетиране „Бизнес проект и бизнес кредит“ (1-2 декември 2017 г.) и семинара „Валути и защита от фалшификации” (2 декември 2017 г.) взеха участие и студенти от специалност „Финанси“, ангажирани като отговорници на направления, отговорници на аудитории и отговорници придружаващи мероприятия, както следва: Първо. Отговорници на направления: Виолета Христова Христова, III Курс, група 3; Димитър Веселинов Димитров, III курс, група 2; Ива Любчева Георгиева, IV курс, група 1; Силвия Минчева  Минева, IV курс, група 6; Христина Тодорова Ангелова, III курс, група 1; Второ. Отговорници на аудитории: Димитрина Пламенова Димитрова, IV курс, група 4, Зехрагюл Йълмаз Яха, III курс, група 2, Ина Николаева Добрева, IV курс, група 1, Йелена Стоилков, III курс, група 1, Милена Светлиева Митова, IV курс, група 4, Петромил Александров Геренски, III курс, група 4, Петър Невенов Бонев, III курс, група 1, Симона Иванова Янкова, III курс, група 4, Тансу Джанан Сали, III курс, група 1; Трето. Отговорници мероприятия по програмата на състезанието: Александра Богомилова Стоянова, IV курс, група 5; Анна Аксиберова Павлинова, IV курс, група 6; Ваня Миткова Христова, II курс, група 1; Евалина Шибилова Емилова, IV курс, група 7; Леман Хюсеин Съдкъ, IV курс, група 2; Михаела Ангелова Чакърова, II курс, група 1; Нейлин Мехмед Ахмед, III курс, група 4; Север Ердинч Баръш, III курс, група 4; Севинч Сали Мустафа, III курс, група 1; Ванина Радославова Копчева, I курс, група 2; Мария Людмилова Боянова, III курс, група 4.
Основният извод от организацията и провеждането на националното състезание е, че в резултат пристигането на място, в Свищов за участие във форума всички 124 средношколци направиха регистрации в онлайн системата за кандидатстване в  свищовската академия и добиха статут на официални кандидат-студенти, избрали като първо желание специалност „Финанси“ за прием 2018/2019 г. Така с първия ден на декември и официалния старт на кандидат-студентската кампания за приема през 2018 г. всички участвали в банковото състезание средношколци дадоха своя ясен вот на доверие в качествата и репутацията на едно от трите основни и водещи висши икономически училища у нас – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов.