#

Втори конкурс на Банка Пиреос за 5 стипендии по 3000 лв. за студенти от специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов” (09.11.2018 г.)

Втори конкурс на Банка Пиреос за 5 стипендии по 3000 лв. за студенти от специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов” (09.11.2018 г.)
Дата: 09.11.2018 | Преглеждания: (2357)

Банка Пиреос България, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” обявяват втори годишен конкурс  за отпускане на ПЕТ стипендии по 3000 лв. за студенти и докторант от специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов”, учебна 2018-2019 г.

На база тристранен меморандум за сътрудничество Банка Пиреос България дари средства за провеждане на конкурс за пет стипендии по 3000 лв., както следва:

 • ОКС „бакалавър“ – една стипендия за студент от 4-ти курс, редовна форма;
 • ОКС „бакалавър“ – една стипендия за студент от 3-ти курс, редовна форма;
 • ОКС „бакалавър“ – една стипендия за студент-спортист от „Академик” – Свищов, редовна форма на обучение;
 • ОКС „магистър“ – една стипендия, за магистър от спец. „Финанси” в редовна форма.
 • ОНС „доктор“ – една стипендия, за докторант в редовна форма към катедра „Финанси и кредит”, 1-ва или 2-ра година на обучение.

Кой може да кандидатства?

Ако сте студент от специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, редовна форма на обучение, не сте получавали стипендия от конкурса за 2017/2018 г. и имате:

 • отлични резултати при обучението, респ. изявите;
 • значима ангажираност в обществен и академичен план.

Какви документи следва да се представят?

 • Заявление в свободен формат за допускане до участие в конкурса за стипендии за студенти и докторанти-финансисти на Банка Пиреос, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за 2018/2019 уч. година с декларация за обучение в редовна форма и липса  на доходи по трудови правоотношения;
 • СV (формат Europass) с актуална снимка;
 • Мотивационно есе на тема „Професия финансист: от студентската скамейка до банковия офис” (800 – 1000 думи);
 • за ОКС „бакалавър“ – уверение с информация за средния успех от курса на обучението по завършени учебни години до момента;
 • за ОКС „магистър“ – уверение с бала за класиране в редовна форма в окс „магистър” и средния успех от първата магистърска сесия.

Кандидатите подават документите при инспектор катедра „Финанси и кредит“ до 26.11.2018 г., 13.30 часа.

          Първият конкурс през учебната 2017/2018 г. донесе радост за петима отлични студенти от спец. „Финанси” на официалната церемония по честването на студентския празник.

Вижте новината за събитието:

http://finance1952.com/article/bulgaria/1437/za-bankoviq-praznik 

Видеозапис в YouTube канала на катедрата от тържеството:

https://www.youtube.com/watch?v=2lGzhYTMaFM

Фотогалерия с множество снимки от връчването на стипендиите за 2017/2018 уч. г. от г-н Емил Ангелов – главен изпълнителен директор на Банка Пиреос България:

http://finance1952.com/gallery//bulgaria/78/turjestvo-studenti/1

Заб. 1) На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителния подбор по документи. документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД. При равни оценки от журито за класираните, стипендията се разпределя между кандидатите от съответния курс.

2) За учебната 2018/2019 г. Фондацията е осигурила 47000 лв. дарителски средства за стипендии на:

А) студенти на стойност 16 000 лв., (в т.ч. за спец. „Финанси” – 13000 лв., спец. „ЗСД” – 1000 лв. и спец. „Счетоводство и контрол” – 2000 лв.);

Б) докторанти на стойност 7 000 лв.; и

В) средношколци на стойност 24 000 лв. – участници в Шестото национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране” на 7-8.XII.2018 г. (в т.ч. 120 стипендии по 200 лв.); условията за които се обявяват като конкурсни сесии чрез сайта: www.finance1952.com

Пълна информация за обявата може да свалите тук