#

Първи конкурс „БУЛ ИНС риск мениджър” за две стипендии по 1000 лв. за студенти от специалност „Финанси“ и „ЗСД” при СА „Д. А. Ценов” (18.11.2018 г.)

Първи конкурс „БУЛ ИНС риск мениджър” за две стипендии по 1000 лв. за студенти от специалност „Финанси“ и „ЗСД” при СА „Д. А. Ценов” (18.11.2018 г.)
Дата: 18.11.2018 | Преглеждания: (2545)

Бул Инс АД, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” обявяват първи годишен конкурс  за отпускане на ДВЕ стипендии по 1000 лв. за студенти от специалност „Финанси“ и спец. „ЗСД” при СА „Д. А. Ценов”, учебна 2018-2019 г.

На база тристранен меморандум за сътрудничество с катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, Бул Инс АД дари средства за провеждане на конкурс за две стипендии по 1000 лв., както следва:

  • ОКС „бакалавър“ – една стипендия за студент от 3-ти или 4-ти курс, редовна форма на обучение от спец. „Финанси и кредит”;
  • ОКС „бакалавър“ – една стипендия за студент от 3-ти курс или 4-ти курс, редовна форма на обучение от спец. „Застраховане и социално дело”;

Кой може да кандидатства?

Ако сте студент в специалност „Финанси“ или спец. „ЗСД” при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, редовна форма на обучение и не сте получавали или не сте класирани за стипендия от други конкурси по дарителски програми в СА „Д. А. Ценов” за 2018/2019 г. и имате:

  • отлични резултати при обучението, респ. изявите;
  • значима ангажираност в обществен и академичен план.

Какви документи следва да се представят?

  • Заявление в свободен формат за допускане до участие в конкурса за стипендии за студенти на Бул Инс АД, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за 2018/2019 уч. година с декларация за обучение в редовна форма и липса  на доходи по трудови правоотношения за пълен работен ден;
  • СV (формат Europass) с актуална снимка;
  • Мотивационно есе на тема „Бъдещето на риск мениджмънта като професия и компетентност във финансовия сектор” (800 – 1000 думи);
  • за ОКС „бакалавър“ – уверение с информация за средния успех от курса на обучението по завършени учебни години до момента.

Кандидатите подават документите при инспектор катедра „Финанси и кредит“ до 30.11.2018 г., 13.30 часа.

          Заб. 1) На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени след предварителния подбор по документи. документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД. При равни оценки от журито за класираните, стипендията се разпределя между кандидатите от съответния курс.

2) За учебната 2018/2019 г. Фондацията е осигурила 47000 лв. дарителски средства за стипендии на:

А) студенти на стойност 16 000 лв., (в т.ч. за спец. „Финанси” – 13000 лв., спец. „ЗСД” – 1000 лв. и спец. „Счетоводство и контрол” – 2000 лв.);

Б) докторанти на стойност 7 000 лв.; и

В) средношколци на стойност 24 000 лв. – участници в Шестото национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране” на 7-8.XII.2018 г. (в т.ч. 120 стипендии по 200 лв.); условията за които се обявяват като конкурсни сесии чрез сайта: www.finance1952.com  

Пълна информация за обявата може да свалите тук.