#

В аулата на СА „Д. А. Ценов” обявиха 17 стипендианти на фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ с награди за 22800 лв. (6.12.2018 г.)

В аулата на СА „Д. А. Ценов” обявиха 17 стипендианти на фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ с награди за 22800 лв. (6.12.2018 г.)
Дата: 06.12.2018 | Преглеждания: (3849)

В рамките на академично тържество по повод студентския празник 8-ми декември в аулата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов бяха обявени имената на седемнадесетте стипендианти по три конкурсни процедури на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” в партньорство с Банка Пиреос България, ЗД „Бул Инс“ и дарители от практиката. Носителите на стипендиите бяха публично оповестени от проф. д-р Андрей Захариев - Председател на УС на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и ръководител на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”. Обявяването на стипендиантите бе пред цялата академична общност, ръководството на академията и община Свищов, както и официалния гост г-н Емил Караниколов – министър на икономиката.

          Условията на трите конкурсни процудери и носителите на стипендии са както следва:

Първо. Годишен конкурс за стипендии за студенти и докторант от специалност „Финанси“, базиран на тристранен мемурандум за сътрудничество между Банка Пиреос България, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Основните критерии за допускане до вторият кръг на конкурса бе наличието на богато CV и уверение за отличен успех. Кандидатите трябваше да подготвят и мотивационно есе на тема „Професия финансист: от студентската скамейка до банковия офис”.

          Въз основа на подбор комисия удостои следните стипендианти – финансисти с отлични успехи и извънаудиторни постижения и участия:

 • Велислава Янкова Великова – 3 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Петя Красимирова Маркова – 3 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Мария Людмилова Боянова – 4 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Христина Тодорова Ангелова – 4 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Севинч Сали Мустафа- 4 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Север Ердинч Баръш – 4 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Иван Красимиров Костадинов – МП „Финансов мениджмънт“, стипендия в размер на 1500 лв.;
 • Ирма Георгиева Иванова - МП „Финансов мениджмънт“, стипендия в размер на 1500 лв.;
 • Димчо Ивелинов Шопов - редовен докторант, втора година по ДП „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)” със стипендия в размер на 3000 лв.;
 • Цветелин Валериев Димитров - 1 курс, специалност „Финанси“ и футболист в ОФК „Академик“ Свищов - спортна стипендия в размер на 3000 лв.

Второ. Конкурс за стипендии „Бул Инс риск мениджър“ в размер на 2000 лв. на база тристранен меморандум за сътрудничество между ЗД „Бул Инс“ АД,  катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” бе предназначен за студенти в специалност „Финанси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ в редовна форма на обучение. Необходимите изисквания за участие в конкурса са отлични резултати през периода на обучението и изявите, CV и мотивационно есе на тема: „Бъдещето на риск мениджмънта като професия и компетентност във финансовия сектор”. След добро представяне и приключване на всички етапи на конкурсната процедура бяха удостоени със стипендии следните студенти:

 • Екатерина Миленова Ангелова – специалност „Финанси“, 4 курс, стипендия в размер на 1000 лв.;
 • Полина Руменова Димитрова – специалност „Застраховане и социално дело“, 4 курс, стипендия в размер на 500 лв.;
 • Йонко Вълчанов Петков - специалност „Застраховане и социално дело“, 4 курс, стипендия в размер на 500 лв.

Трето. На база постъпили дарения от физически лица към Фондацията и катедра „Финанси и кредит“ бе обявена и трети конкурс за стипендии за учебната 2018/2019 г. както следва:

А) Въз основа на дарение от децата на проф. Минко Русенов (проф. Стефана Русенова от СУ „Св. Климент Охридски”, доц. Лена Русенова от УНСС и доц. Васил Русенов от Университета в Ливърпул) в размер на 4000 лв. към Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ за редовен докторант от катедра „Финанси и кредит“ (1-ва или 2-ра година на обучение) на името на патрона на фондацията по процедура за разработка на научно есе на тема: „Регулаторно търсене на дългови инструменти – обективна необходимост или пазарна реалност“. Основно изискване за кандидата бе да притежава отлични резултати, постижения в обучението и значима ангажираност в обществен и академичен план.

С тази награда бе удостоена Силвия Сашева Заркова

Б) Конкурсна процедура на база постъпило дарение в размер на 1800 лв. от г-н Борислав Попов – Алумни на спец. „Финанси“ за студенти от специалност „Счетоводство и контрол“ въз основа на научно есе на тема „Професията банкер-счетоводител: настояще и бъдеще, проблеми и перспективи“ отличи следните стипендианти-счетоводители:

 • Добрин Юлиянов Тодоров - 4 курс, стипендия в размер на 600 лв
 • Нели Йорданова Начева – 4 курс, стипендия в размер на 600 лв.
 • Росица Красимирова Иванова – 4 курс, стипендия в размер на 600 лв.

          Конкурсните процедури за обявяване на носителите на всички 17 стипендии бе в условия на много силна конкуренция между множество от най-добрите възпитаници на СА „Д. А. Ценов”.