#

„Бул Инс” с крупно дарение за научна инфраструктура в Стопанска академия „Д. А. Ценов” (5.2.2019 г.)

„Бул Инс” с крупно дарение за научна инфраструктура в Стопанска академия „Д. А. Ценов” (5.2.2019 г.)
Дата: 05.02.2019 | Преглеждания: (2509)

В Стопанска академия бе официално открита „Научна лаборатория „Бул Инс” за приложни изследвания по управление на риска. Лабораторията е създадена по проект „Академична инфраструктура”, на база подписан тристранен меморандум за сътрудничество между ЗД „Бул Инс” АД, катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”. Чрез полученото целево дарение от „Бул Инс” се създава специализиран кабинет с две работни места за препо­да­ватели и шест за студенти, вкл. офис обзавеждане, външен презента­ционен монитор и бяла дъска. Научната лаборатория е със символични домакини доц. Стоян Проданов и доц. Стефан Симеонов, които преподаватели са и основи лектори и изследователи в областта на инвестициите и риск мениджмънта от катедра „Финанси и кредит”.

Сред официалните лица при откриване на специализирания кабинет бяха ректорът на Академията – доц. д-р Иван Марчевски, Крум Крумов – изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс”  АД, доц. д-р Стоян Проданов – изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс”  АД, г-н Петрозар Петков – председател на Съвета на директорите на ЗД „Бул Инс” АД; д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет – Свищов; членове на Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация, която осъществява в Стопанска академия процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.8 Икономика, в чийто състав са представители на пет университета от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.

Ръководителят на катедрата – проф. д-р Андрей Захариев приветства гостите и подчерта, че постигнатите резултати се дължат на факта, че бизнесът работи със Стопанска академия, а голяма част от висшия мениджмънт и експертния състав на топ компаниите в България е с диплома от свищовското висше училище. „Бизнесът се бори за своите кадри още от студентската скамейка и част от нашата иновативна практика е да търсим подход, при който да реализираме съвместни проекти, насочени към стипендиантски програми за най-добрите студенти и за по-качествен учебен процес” – каза проф. Захариев.   

Изпълнителният директор на ЗД „Бул Инс” АД – Крум Крумов благодари на Стопанска академия, в лицето на ректора, и на катедра „Финанси и кредит“ за дългогодишното сътрудничество и подчерта, че новореализираният проект ще допринесе за изучаването на новите елементи в управлението на риска на големите компании. „Надавам се с нашия опит и познанията на преподавателския състав на Стопанска академия да бъдат обучени едни добри кадри – бъдещи наши служители, да бъдат изследвани елементите на риска и да бъдат запознати студентите как правилно да управляват вътрешните и външните рискове, което е основата в съвременното управление на големите финанси” – заяви Крум Крумов.

„Местата, на които нашите студенти влизат в реална работна среда стават с едно повече”, сподели ректорът на Стопанска академия изразявайки благодарност към ръководството на ЗД „Бул Инс” АД и към ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. А. Захариев. По думите на доц. Марчевски, катедреният състав за пореден път показва  своята иновативност в приближаването на студентите до реалната практика и в прилагането на нестандартни форми при обучението им. Ректорът подчерта важността и на факта, че научната лаборатория е създадена с поредния дарителски акт. „Ние в Стопанска академия сме горди с това, че сме плод на едно изключително родолюбиво дарение, направено преди повече от 105 години от свищовеца Димитър Ценов, а днес сме свидетели, че примерите за дарителство продължават. Ректорът благодари на ЗД „Бул Инс” АД за щедрия акт на дарение, с което подпомагат просвещението в България и обучението на младите икономисти.

С прерязване на трикольорната лента от доц. Марчевски и г-н Крумов бе официално открита новата придобивка към богатата научна инфраструктура на катедра „Финанси и кредит”, факултет „Финанси” и СА „Д. А. Ценов”. Гости, преподаватели, докторанти и студенти разгледаха новооткритата научна лаборатория и пожелаха на символичните домакини – доц. Проданов и доц. Симеонов – нови, още по-високи  стандарти в научните изследвания в областта на управлението на риска.

В рамките на меморандума за сътрудничество за 2018 г. между ЗД „Бул Инс” АД, катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” намериха подкрепа, както стипендиантска програма, насочена към млади икономисти-финансисти и застрахователи: http://finance1952.com/article/bulgaria/1484/v-aulata-na-sa ,

така и провеждането на шестото национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране” (7-8.12.2018 г.), където наградата на застрахователната компания (с парична премия от 800 лв.) заслужи отбора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.

http://finance1952.com/article/bulgaria/1486/uchenicheski-otbori-ot-ruse-svishto-dobrich